Gegevens versnipperen

U vindt deze functie hier: PrivacyGegevens versnipperen

Met Gegevens versnipperen kunt u bestanden of hele stations onherroepelijk verwijderen zodat uw gegevens door niemand kunnen worden hersteld en misbruikt.

Opmerking: Gegevens versnipperen is alleen beschikbaar in Avast Ultimate en Avast Premier.

Meer informatie over Gegevens versnipperen

Wanneer u een harde schijf wist of een bestand verwijdert met standaardprogramma's, wordt alleen een verwijzing naar die gegevens uit het bestandssysteem verwijderd. Bij vertrouwelijke gegevens, zoals gebruikersgegevens of gelicentieerde software, volstaat een eenvoudige verwijdering mogelijk niet omdat er hulpprogramma's bestaan waarmee verwijderde bestanden kunnen worden hersteld.

Om te voorkomen dat gegevens kunnen worden hersteld, worden bestanden bij gebruik van Gegevens versnipperen meerdere keren overschreven met betekenisloze gegevens voordat ze worden verwijderd. Gegevens versnipperen is vooral nuttig wanneer u uw computers of harde schijven wilt verkopen of weggeven.

Geselecteerde bestanden vernietigen

Met deze optie kunt u afzonderlijke bestanden of hele mappen onherroepelijk van uw harde schijf verwijderen. Zodra de gegevens zijn vernietigd, kunnen ze op geen enkele manier worden hersteld.

 1. Klik op Geselecteerde bestanden vernietigen.
 2. Selecteer een bestandspad of schakel het selectievakje in bij een bepaald bestand om te vernietigen en klik op OK om uw keuze te bevestigen. U kunt afzonderlijke bestanden selecteren door een map uit te vouwen, maar u kunt ook een hele map selecteren.
 3. Klik op Ja, doorgaan om het bestand of de bestanden onherroepelijk te wissen.
 4. Klik op OK om terug te keren naar het hoofdscherm.

De snelheid van het vernietigingsproces is afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die moet worden vernietigd en de versnippermethode. U kunt de versnippermethode selecteren in de instellingen. Meer lezen...

Opmerking: u kunt een afzonderlijk bestand ook vernietigen door er met de rechtermuisknop op te klikken en Vernietigen met Avast te selecteren in het contextmenu.

Inhoud van hele schijf vernietigen

Met deze optie worden alle gegevens die op een station zijn opgeslagen, onherroepelijk vernietigd. Zodra de gegevens zijn vernietigd, kunnen ze op geen enkele manier worden hersteld.

 1. Klik op Inhoud van hele schijf vernietigen.
 2. Selecteer het station waarvan u de inhoud wilt vernietigen.
 3. Klik op Ja, doorgaan om de inhoud van het station onherroepelijk te wissen.
 4. Klik op OK om terug te keren naar het hoofdscherm.

De snelheid van het vernietigingsproces is afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die moet worden vernietigd en de versnippermethode. U kunt de versnippermethode selecteren in de instellingen. Meer lezen...

Opmerking: nadat het proces is voltooid, moet u de partitie opnieuw formatteren om het station weer bruikbaar te maken.

Verwijderde bestanden vernietigen

Met de optie Verwijderde bestanden vernietigen worden de restanten van eerder verwijderde bestanden vernietigd. Dit is nuttig als u de bestanden al met een standaardmethode hebt verwijderd (bijvoorbeeld door de bestanden handmatig te verwijderen).

 1. Selecteer Verwijderde bestanden vernietigen
 2. Selecteer een station waarvan u restanten wilt wissen.
 3. Klik op Ja, doorgaan.
 4. Klik op OK om terug te keren naar het hoofdscherm.

De snelheid van het vernietigingsproces is afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die moet worden vernietigd en de versnippermethode. U kunt de versnippermethode selecteren in de instellingen. Meer lezen...

Instellingen beheren

Ga naar MenuInstellingenOnderdelen en klik op Aanpassen naast Gegevens versnipperen om de versnippermethoden aan te passen (Instellingen voor algoritmen) op elk van de volgende tabbladen:

 • Bestanden vernietigen: afzonderlijke bestanden of hele mappen worden onherroepelijk vernietigd. Meer lezen...
 • Vrije schijfruimte vernietigen: alle gegevens die op een station zijn opgeslagen, worden onherroepelijk vernietigd. Meer lezen...
 • Partities vernietigen: de restanten van eerder verwijderde bestanden worden onherroepelijk vernietigd. Meer lezen...

Problemen oplossen

Bepaalde bestanden kunnen vanwege onvoldoende toegangsrechten mogelijk niet worden vernietigd met Gegevens versnipperen. In dergelijke gevallen kunt u een bestand het best handmatig verwijderen en daarna met Gegevens versnipperen Verwijderde bestanden vernietigen.