E-mailschild - Instellingen

U kunt deze instellingen hier beheren: MenuInstellingenOnderdelenE-mailschildAanpassen

E-mailschild vormt een aanvullend actief beschermingsniveau in Avast Antivirus. Inkomende en uitgaande e-mailberichten worden in realtime gescand op schadelijke inhoud, zoals virussen. Dit geldt alleen voor berichten die worden verzonden of ontvangen met software voor e-mailbeheer (e-mailclients zoals Microsoft Outlook en Mozilla Thunderbird). Als u uw e-mailaccount via een internetbrowser opent, wordt uw pc beschermd door andere antivirusschilden.

Standaard is E-mailschild zo geconfigureerd dat optimale bescherming wordt geboden. Het is daarom raadzaam dit schild altijd ingeschakeld te laten en alleen configuratiewijzigingen aan te brengen als u zeer goed op de hoogte bent van de principes van antimalwarebescherming.

Met de tabbladen links in het venster kunt u verschillende aspecten van het gedrag van E-mailschild beheren. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om de instellingen voor E-mailschild op te slaan.

Hoofdinstellingen

Op het scherm Hoofdinstellingen kunt u opgeven welke typen berichten moeten worden gescand door E-mailschild. Alle opties zijn standaard ingeschakeld.

 • Inkomende e-mail (POP3, IMAP4) scannen: de e-mailberichten die u ontvangt, worden gescand.
 • Uitgaande e-mail (SMTP) scannen: de e-mailberichten die u verzendt, worden gescand.
 • Nieuwsgroepberichten (NNTP) scannen: alle communicatie van nieuwsservers wordt gescand.

Opmerking: het is raadzaam deze opties ingeschakeld te laten zodat u optimaal beschermd blijft.

Gedrag

Op het scherm Gedrag kunt u de e-mailhandtekeningen van Avast, waarmee u en geadresseerden worden geïnformeerd over schone of geïnfecteerde e-mailberichten, in- of uitschakelen. Daarnaast kunt u instellen welke acties worden uitgevoerd tijdens scanbewerkingen en opties configureren voor Microsoft Outlook.

Met de volgende instellingen worden opmerkingen onder in inkomende en uitgaande e-mailberichten ingevoegd:

 • Een opmerking toevoegen aan een (inkomend) veilig bericht: geeft aan dat het e-mailbericht dat u hebt ontvangen geen malware bevat.
 • Een opmerking toevoegen aan een (inkomend) geïnfecteerd bericht: geeft aan dat het e-mailbericht dat u hebt ontvangen waarschijnlijk malware bevat.
 • Een opmerking toevoegen aan een (uitgaand) veilig bericht: informeert de ontvangers dat het door u verzonden e-mailbericht geen malware bevat. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Onderwerpregel van berichten met een virus markeren: e-mailberichten worden van de onderwerpregel **VIRUS** voorzien als deze malware bevatten. Deze optie is standaard ingeschakeld. U kunt ook uw eigen tekst opgeven in het tekstvak.

De volgende instellingen zijn alleen van toepassing voor gebruikers van Microsoft Outlook:

 • Welkomstscherm weergeven: er wordt een tijdelijk welkomstscherm van Avast weergegeven wanneer Microsoft Outlook wordt gestart om te bevestigen dat E-mailschild actief is.
 • Bijlagen scannen bij toevoegen: bijlagen worden gescand voordat het e-mailbericht wordt verzonden. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Gearchiveerde berichten scannen bij het openen: gearchiveerde berichten worden altijd gescand wanneer ze worden geopend. Met Alleen ongelezen berichten kunt u aangeven dat alleen ongelezen berichten moeten worden gescand.

SSL scannen

SSL-verbindingen scannen: hiermee stelt u in dat e-mailberichten die worden verzonden of ontvangen via een met SSL/TLS versleutelde verbinding worden gescand. Deze optie is standaard ingeschakeld. Als deze optie is uitgeschakeld, worden alleen e-mailberichten gescand die worden verzonden of ontvangen via onbeveiligde verbindingen.

Als u een e-mailclient van derden gebruikt, moet u mogelijk een certificaat uit E-mailschild exporteren en dit in het certificaatarchief van uw e-mailclient importeren om SSL-scans mogelijk te maken. Exporteer het certificaat van E-mailschild aan de hand van de volgende stappen:

 1. Klik op Certificaat exporteren.
 2. Selecteer een opslaglocatie voor het geëxporteerde E-mailschildcertificaat en klik op Opslaan.
 3. Klik op OK om de actie te bevestigen.
 4. Importeer het certificaat van E-mailschild in uw e-mailclient.

Raadpleeg voor meer instructies de documentatie van uw e-mailclient.

Acties

Op het scherm Acties kunt u automatische reacties configureren voor de dreigingen die worden gedetecteerd door E-mailschild.

Dat doet u als volgt:

 1. Selecteer een detectietype (Virus, Mogelijk ongewenst programma of Verdacht) en selecteer vervolgens een primaire en secundaire actie (voor het geval de eerste actie mislukt):
  Opmerking: u kunt verschillende combinaties van acties opgeven voor elk detectietype.
  • Automatisch verwerken (standaard): er wordt geprobeerd het bestand te repareren. Als dit niet lukt, wordt het bestand naar de viruskluis verplaatst. Lukt dit ook niet, dan wordt het bestand verwijderd.
  • Naar kluis verplaatsen: het bestand wordt naar de viruskluis verzonden zodat het geen schade kan aanrichten op uw systeem.
  • Herstellen: de schadelijke programmacode wordt verwijderd als het bestand alleen gedeeltelijk is geïnfecteerd. Deze actie is niet mogelijk als de volledige programmacode uit malware bestaat.
  • Vragen: u wordt op de hoogte gesteld van gedetecteerde dreigingen en er wordt gevraagd wat er moet gebeuren.
  • Verwijderen: hiermee verwijdert u het bestand blijvend van uw computer.
  • Geen actie: de inhoud of locatie van het bestand wordt niet gewijzigd (niet aanbevolen als automatische actie).
 2. Als het selectievakje Een waarschuwingsvenster weergeven als een actie wordt uitgevoerd is ingeschakeld, wordt u op de hoogte gesteld van alle acties (dit selectievakje is standaard ingeschakeld).
 3. Geef de actie op die moet worden uitgevoerd als een schadelijk of verdacht bestand of programma in een archief wordt gedetecteerd (opgegeven in Compressieprogramma's):
  • Proberen alleen het bestand uit het archief te verwijderen; als dit niet lukt, niets doen (standaard): er wordt geprobeerd het bestand of programma uit het archief te verwijderen, maar het hele archief wordt niet verwijderd.
  • Proberen alleen het bestand uit het archief te verwijderen; als dit niet lukt, het hele archief verwijderen: het hele archief wordt verwijderd als het niet lukt om het bestand of programma daarin te verwijderen.
 4. Klik op OK.

Compressieprogramma's

Op het scherm Compressieprogramma's kunt u aangeven welke gecomprimeerde bestandstypen moeten worden uitgepakt tijdens de controle op malware. Dit kunnen bijvoorbeeld bestanden met de extensies .zip en .rar zijn. Bestanden kunnen beter op malware worden geanalyseerd wanneer de zijn uitgepakt. Het uitpakken van een bestand is hetzelfde als het extraheren van een bestand uit een archief. De originele archieven, met inbegrip van de erin opgeslagen bestanden, blijven intact tijdens de verwerking door het schild.

Standaard is Alle compressieformaten ingeschakeld.

Opmerking: voor meer informatie over een bepaald bestandstype kunt u het selectievakje voor het type inschakelen en de informatie onder Beschrijving van compressieprogramma onder aan het scherm bekijken.

Gevoeligheid

Op het scherm Gevoeligheid kunt u de volgende instellingen voor E-mailschild opgeven:

 • Heuristiek: aan de hand van heuristische analyse kan Avast onbekende malware detecteren door programmacode te onderzoeken op de aanwezigheid van mogelijk schadelijke opdrachten. Geef uw voorkeuren voor de volgende opties op:
  • Gebruik de oranje balken om het gewenste gevoeligheidsniveau voor de heuristische analyse in te stellen. De standaardinstelling is Normaal (drie balken). Bij een hogere gevoeligheid is de kans groter dat malware wordt gedetecteerd, maar zal ook het aantal fout-positieve meldingen (bestanden die ten onrechte als malware worden aangemerkt) toenemen.
  • Schakel Code-emulatie gebruiken in om vermoedelijke malware uit te pakken en te testen in een geëmuleerde omgeving waarin het bestand geen schade op uw pc kan aanrichten. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Gevoeligheid: schakel het selectievakje Alle bestanden controleren (zeer tijdrovend bij grote bestanden) in als tijdens de scanbewerking bestanden als geheel moeten worden geanalyseerd in plaats van alleen de delen die doorgaans worden getroffen door schadelijke programmacode. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de scanbewerking langzamer, maar wel grondiger uitgevoerd.
 • Mogelijk ongewenst programma en verdachte bestanden: schakel het selectievakje Scannen op mogelijk ongewenste programma's in als u ook wilt scannen op ongemerkt met andere programma's gedownloade toepassingen die doorgaans ongewenste activiteiten uitvoeren.

Opmerking: hoe meer opties u selecteert en hoe hoger de gevoeligheid, des te grondiger wordt uw pc gescand. Bij een hogere gevoeligheid is de kans op fout-positieve meldingen groter en worden er meer systeembronnen verbruikt op uw pc.

Rapportbestand

Met het scherm Rapportbestand kunt u aangeven of er rapporten moeten worden gegenereerd over de scanresultaten van E-mailschild. Wanneer u vanwege een probleem contact opneemt met een ondersteuningsmedewerker van Avast, wordt u mogelijk gevraagd om een rapportbestand.

Voer deze stappen uit om automatische scanrapporten te genereren:

 1. Schakel Rapportbestand genereren in. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 2. Configureer de volgende instellingen:
  • Bestandsnaam: geef een naam voor het rapportbestand op.
  • Bestandstype: selecteer de indeling van het rapportbestand (Tekst zonder opmaak (ANSI), Tekst zonder opmaak (Unicode) of XML).
  • Als het bestand bestaat: selecteer Toevoegen als nieuwe resultaten moeten worden toegevoegd aan het einde van het vorige rapport of Overschrijven als nieuwe resultaten het vorige rapport moeten vervangen.
 3. Geef de inhoud van het rapport op:
  • Geïnfecteerde items: bestanden en gebieden van de gescande omgeving die met malware zijn geïnfecteerd. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Persistente fouten: onverwachte fouten die nader moeten worden onderzocht. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Zachte fouten: minder ernstige fouten, bijvoorbeeld een bestand dat niet kon worden gescand omdat het in gebruik was.
  • Schone items: bestanden en gebieden die als schoon zijn aangemerkt. Als u deze optie inschakelt, worden de rapporten erg omvangrijk.
  • Overgeslagen items: bestanden en gebieden die niet zijn gecontroleerd vanwege de scaninstellingen.
 4. Klik op OK.

Rapportbestanden worden opgeslagen op een van de volgende locaties:

 • Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 of Windows Vista: C:\ProgramData\Avast Software\Avast\report
 • Windows XP: C:\Documents and Settings\Alle gebruikers\Application Data\Avast Software\Avast\report