Webschild - Instellingen

U kunt deze instellingen hier beheren: MenuInstellingenOnderdelenWebschildAanpassen

Webschild vormt een aanvullend actief beschermingsniveau in Avast Antivirus. Om te voorkomen dat malware, zoals schadelijke scripts, wordt gedownload en op uw pc wordt uitgevoerd, worden de gegevens gescand die worden overgebracht wanneer u op internet surft.

Standaard is Webschild zo geconfigureerd dat een optimale bescherming wordt geboden. Het is daarom raadzaam dit schild altijd ingeschakeld te laten en alleen configuratiewijzigingen aan te brengen als u zeer goed op de hoogte bent van de principes van antimalwarebescherming.

Met de tabbladen links in het venster kunt u verschillende aspecten van het gedrag van Webschild beheren. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om de instellingen van Webschild op te slaan.

Hoofdinstellingen

Op dit scherm kunt u de hoofdparameters voor Webschild instellen.

 • Webscannen: hiermee scant u alle inhoud op websites die u bezoekt terwijl u op internet surft.
  • Waarschuwen bij downloaden van bestanden met een slechte reputatie: er wordt een waarschuwing verzonden wanneer een bestand met een slechte beoordeling of helemaal geen beoordeling op basis van reputatieservices wordt gedownload. Het is raadzaam dat alleen onervaren gebruikers deze optie inschakelen.
  • Alleen verkeer van bekende browserprocessen scannen: hiermee worden conflicten met minder bekende browsers en andere vertrouwde webtoepassingen opgelost als deze door het schild worden geblokkeerd terwijl wordt geprobeerd verbinding te maken met internet. Als u deze optie inschakelt, wordt gegevensverkeer van deze minder bekende webtoepassingen geautoriseerd en niet gescand op malware.
  Extra opties kunnen worden geconfigureerd in het gedeelte Webscannen.
 • HTTPS-scans inschakelen: hiermee worden websites met versleutelde verbindingen gescand. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden alleen websites met onbeveiligde verbindingen gescand.
 • Intelligente stream-scanning gebruiken: hiermee worden bestanden ononderbroken gescand terwijl ze worden gedownload. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt het hele bestand naar een tijdelijk map gedownload en vervolgens gescand.
 • Vertrouwde sites niet scannen: hiermee sluit u websites met geldige SSL-certificaten uit van scanbewerkingen.
 • Malware-URL's blokkeren: hiermee blokkeert u niet-vertrouwde websites op basis van een database met bekende malware-URL's.
 • Scripts scannen: hiermee blokkeert u schadelijke scripts van internet en uit andere bronnen, inclusief versleutelde overdrachten via HTTPS-verbindingen. Aanvullende opties kunt u configureren in het gedeelte Scripts scannen.

Al deze instellingen zijn standaard ingeschakeld, met uitzondering van de subopties onder Webscannen.

Webscannen

Op het scherm Webscannen kunt u aangeven welk inhoudstype moet worden gescand door Webschild. De volgende opties zijn van toepassing als Webscannen is ingeschakeld in Hoofdinstellingen.

 • Alle bestanden scannen: hiermee worden alle gedownloade bestanden gescand. Deze optie is standaard geselecteerd.
 • Alleen geselecteerde bestandstypen scannen: hiermee worden alleen bestanden met bepaalde extensies of de opgegeven MIME-typen gescand. Als deze optie is geselecteerd, schakelt u het gewenste selectievakje in en typt u de bestandsextensie in het tekstvak. Als u nog een extensie aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een extensie wilt verwijderen, klikt u op de rij in kwestie en klikt u op Verwijderen.
 • Archieven met geldige digitale handtekening niet scannen: hiermee voorkomt u dat vertrouwde archiefbestanden van geverifieerde uitgevers worden gescand.

Opmerking: bestandsextensies kunnen de jokertekens * en ? bevatten. Het sterretje vervangt een of meer tekens, het vraagteken vervangt één teken. Voorbeeld:

 • Als u alle HTML-bestanden wilt scannen, typt u *.htm* in het tekstvak.
 • Als u alle bestandstypen met twee tekens in een bestandsextensie wilt scannen, typt u ?? in het tekstvak.

Uitsluitingen

Op het scherm Uitsluitingen kunt u URL-adressen, MIME-typen of processen opgeven die door Webschild moeten worden genegeerd. Als u een nieuw item wilt toevoegen, schakelt u de optie in kwestie in en typt u de URL, extensie of bestandslocatie in het tekstvak. Als u een proces wilt toevoegen, klikt u op Bladeren, selecteert u een bestand (.exe) en klikt u op OK.

Als u nog een item aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een item wilt verwijderen, klikt u achtereenvolgens op de rij in kwestie en op Verwijderen.

URL's, extensies en bestandslocaties kunnen de jokertekens ? en * bevatten. Het sterretje vervangt een of meer tekens, het vraagteken vervangt één teken. Voorbeeld:

 • Als u alle subdomeinen en domeinen van een bepaalde website wilt blokkeren, voegt u *. aan het begin en /* aan het einde van het websitedomein toe, bijvoorbeeld *.voorbeeld.com/* .
 • Als u alle HTML-bestanden wilt uitsluiten, typt u *.htm* in het tekstvak.

Opmerking: de uitsluitingen die u op dit scherm opgeeft, gelden alleen voor Webschild en hebben geen invloed op andere antivirusscans of schilden. Als u een locatie wilt uitsluiten van alle antivirusscans en schilden, gaat u naar MenuInstellingenAlgemeenUitsluitingen om de locatie op te geven.

Acties

Op het scherm Acties kunt u automatische reacties configureren voor de dreigingen die worden gedetecteerd door Webschild.

Selecteer een detectietype (Virus, Mogelijk ongewenst programma of Verdacht) en selecteer vervolgens een actie:

 • Verbinding verbreken (standaard): hiermee wordt uw verbinding met de betrokken website verbroken zodra een mogelijke dreiging wordt opgemerkt.
 • Vragen: u kunt ervoor kiezen de verbinding met de website te verbreken of verbonden te blijven wanneer een mogelijke dreiging wordt opgemerkt. Het kan riskant zijn om verbonden te blijven.

Als het selectievakje Een waarschuwingsvenster weergeven als een actie wordt uitgevoerd is ingeschakeld, wordt u op de hoogte gesteld van alle acties (dit selectievakje is standaard ingeschakeld).

Opmerking: u kunt verschillende acties opgeven voor elk detectietype (Virus, Mogelijk ongewenst programma of Verdacht).

Compressieprogramma's

Op het scherm Compressieprogramma's kunt u aangeven welke gecomprimeerde bestandstypen moeten worden uitgepakt tijdens de controle op malware. Dit kunnen bijvoorbeeld bestanden met de extensies .zip en .rar zijn. Bestanden kunnen beter op malware worden geanalyseerd wanneer de zijn uitgepakt. Het uitpakken van een bestand is hetzelfde als het extraheren van een bestand uit een archief. De originele archieven, met inbegrip van de erin opgeslagen bestanden, blijven intact tijdens de verwerking door het schild.

Standaard is Alle compressieformaten ingeschakeld.

Opmerking: voor meer informatie over een bepaald bestandstype kunt u het selectievakje voor het type inschakelen en de informatie onder Beschrijving van compressieprogramma onder aan het scherm bekijken.

Gevoeligheid

Op het scherm Gevoeligheid kunt u de volgende instellingen voor Webschild opgeven:

 • Heuristiek: aan de hand van heuristische analyse kan Avast onbekende malware detecteren door programmacode te onderzoeken op de aanwezigheid van mogelijk schadelijke opdrachten. Geef uw voorkeuren voor de volgende opties op:
  • Gebruik de oranje balken om het gewenste gevoeligheidsniveau voor de heuristische analyse in te stellen. De standaardinstelling is Normaal (drie balken). Bij een hogere gevoeligheid is de kans groter dat malware wordt gedetecteerd, maar zal ook het aantal fout-positieve meldingen (bestanden die ten onrechte als malware worden aangemerkt) toenemen.
  • Schakel Code-emulatie gebruiken in om vermoedelijke malware uit te pakken en te testen in een geëmuleerde omgeving waarin het bestand geen schade op uw pc kan aanrichten. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Gevoeligheid: schakel het selectievakje Alle bestanden controleren (zeer tijdrovend bij grote bestanden) in als tijdens de scanbewerking bestanden als geheel moeten worden geanalyseerd in plaats van alleen de delen die doorgaans worden getroffen door schadelijke programmacode. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de scanbewerking langzamer, maar wel grondiger uitgevoerd.
 • Mogelijk ongewenst programma en verdachte bestanden: schakel het selectievakje Scannen op mogelijk ongewenste programma's in als u ook wilt scannen op ongemerkt met andere programma's gedownloade toepassingen die doorgaans ongewenste activiteiten uitvoeren.

Opmerking: hoe meer opties u selecteert en hoe hoger de gevoeligheid, des te grondiger wordt uw pc gescand. Bij een hogere gevoeligheid is de kans op fout-positieve meldingen groter en worden er meer systeembronnen verbruikt op uw pc.

Siteblokkering

Op het scherm Siteblokkering kunt u de toegang tot bepaalde websites blokkeren. Dit kan nuttig zijn als u wilt voorkomen dat kinderen of andere gebruikers toegang tot bepaalde inhoud op het web krijgen. Een website blokkeren:

 1. Schakel het selectievakje Siteblokkering inschakelen in.
 2. Typ het URL-adres van de website die u wilt blokkeren in het tekstvak.
 3. Klik op OK.

Als u nog een URL aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een URL wilt verwijderen, klikt u achtereenvolgens op de rij in kwestie en op Verwijderen.

URL's kunnen de jokertekens * en ? bevatten. Het sterretje vervangt een of meer tekens, het vraagteken vervangt één teken. Voorbeeld:

 • Als u alle subdomeinen en domeinen van een bepaalde website wilt blokkeren, voegt u *. aan het begin en /* aan het einde van het websitedomein toe en typt u bijvoorbeeld *.voorbeeld.com/* in het tekstvak.
 • Als u een website wilt blokkeren die ergens in de URL 'xxx' bevat, typt u *xxx* in het tekstvak.
 • Als u alle HTML-pagina's wilt blokkeren waarbij de bestandsnaam één teken in het domein van een bepaalde website bevat, typt u voorbeeld.com/?.html in het tekstvak.

Scripts scannen

Met Scripts scannen voorkomt u dat browsers en andere toepassingen mogelijk schadelijke scripts kunnen uitvoeren. Dit geldt ook voor externe dreigingen op internet en van externe bronnen, lokale dreigingen die zijn gedownload op de harde schijf of in de browsercache en scripts die afkomstig zijn van versleutelde verbindingen.

Op dit scherm kunt u aangeven welke browsers worden gescand, met inbegrip van andere toepassingen waarin voor het uitvoeren van scripts wordt gebruikgemaakt van Windows Script Host (WSH). Alle opties zijn standaard ingeschakeld zodat u optimaal wordt beschermd. Deze opties zijn van toepassing als Scripts scannen is ingeschakeld in Hoofdinstellingen.

Scriptuitsluitingen

Op het scherm Scriptuitsluitingen kunt u bepaalde webadressen uitsluiten van scriptscans zodat u toegang tot alle inhoud op die websites hebt.

Voer de volgende stappen uit om een website uit te sluiten van scriptscans:

 1. Schakel het selectievakje Uit te sluiten URL's in.
 2. Typ het URL-adres van de website die u wilt uitsluiten in het tekstvak.
 3. Klik op OK.

Als u nog een URL aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een URL wilt verwijderen, klikt u achtereenvolgens op de rij in kwestie en op Verwijderen.

Opmerking: gebruik alleen uitsluitingen als u zeker weet dat de website die u wilt uitsluiten veilig is.

Rapportbestand

Op het scherm Rapportbestand kunt u aangeven of er rapporten moeten worden gegenereerd over de scanresultaten van Webschild. Wanneer u vanwege een probleem contact opneemt met een ondersteuningsmedewerker van Avast, wordt u mogelijk gevraagd om een rapportbestand.

Voer deze stappen uit om automatische scanrapporten te genereren:

 1. Schakel Rapportbestand genereren in. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 2. Configureer de volgende instellingen:
  • Bestandsnaam: geef een naam voor het rapportbestand op.
  • Bestandstype: selecteer de indeling van het rapportbestand (Tekst zonder opmaak (ANSI), Tekst zonder opmaak (Unicode) of XML).
  • Als het bestand bestaat: selecteer Toevoegen als nieuwe resultaten moeten worden toegevoegd aan het einde van het vorige rapport of Overschrijven als nieuwe resultaten het vorige rapport moeten vervangen.
 3. Geef de inhoud van het rapport op:
  • Geïnfecteerde items: bestanden en gebieden van de gescande omgeving die met malware zijn geïnfecteerd. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Persistente fouten: onverwachte fouten die nader moeten worden onderzocht. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Zachte fouten: minder ernstige fouten, bijvoorbeeld een bestand dat niet kon worden gescand omdat het in gebruik was.
  • Schone items: bestanden en gebieden die als schoon zijn aangemerkt. Als u deze optie inschakelt, worden de rapporten erg omvangrijk.
  • Overgeslagen items: bestanden en gebieden die niet zijn gecontroleerd vanwege de scaninstellingen.
 4. Klik op OK.

Rapportbestanden worden opgeslagen op een van de volgende locaties:

 • Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 of Windows Vista: C:\ProgramData\Avast Software\Avast\report
 • Windows XP: C:\Documents and Settings\Alle gebruikers\Application Data\Avast Software\Avast\report