Gegevens versnipperen – partities vernietigen

U kunt deze instellingen hier beheren: MenuInstellingenGegevens versnipperenAanpassenPartities vernietigen

Op het scherm Partities vernietigen kunt u aangeven welke methode Gegevens versnipperen gebruikt om een heel station en alle gegevens die daarop zijn opgeslagen, te vernietigen. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om de instellingen voor Gegevens versnipperen op te slaan.

Opmerking: Gegevens versnipperen is alleen beschikbaar in Avast Ultimate en Avast Premier.

Instellingen voor algoritmen beheren

Klik onder Instellingen voor algoritmen in het vervolgkeuzemenu om de bijbehorende instellingen uit te vouwen en selecteer de gewenste overschrijvingsmethode:

  • Gegevens overschrijven: uw gegevens worden overschreven met willekeurige patronen. Hoe vaak uw gegevens worden overschreven, wordt bepaald door de waarde die u opgeeft. Klik in het tekstvak en typ het aantal overschrijvingen (de standaardwaarde is 1). Dit is de eenvoudigste en snelste methode.
  • DOD (Amerikaans Ministerie van Defensie) 5220.22-M-algoritme: uw gegevens worden drie keer overschreven met verschillende typen gegevens (0, 1 en willekeurige tekens). Deze methode is veiliger, maar iets langzamer dan de methode Gegevens overschrijven.
  • Gutmann-methode: uw gegevens worden overschreven volgens het coderingsmechanisme dat door het station wordt gebruikt. Bij de Gutmann-methode worden de gegevens het vaakst overschreven in vergelijking met de andere methoden. Dit is de langzaamste, maar ook de veiligste methode.

Opmerking: nadat de partitie vernietigd is, moet u deze formatteren om het station weer bruikbaar te maken. Raadpleeg voor meer informatie over formatteren de systeemdocumentatie van Windows.