Bijwerken

U kunt deze instellingen hier beheren: MenuInstellingenBijwerken

Met het scherm Bijwerken kunt u updates voor virusdefinities en het programma aanpassen aan uw voorkeuren en de instellingen van uw internetverbinding.

Dankzij regelmatige virusdefinitie- en programma-updates kan Avast Antivirus uw pc beschermen tegen de nieuwste malware en andere dreigingen. Standaard is Avast Antivirus zo ingesteld dat de Virusdefinities en het Programma automatisch worden bijgewerkt wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is. Het is raadzaam de optie voor automatische updates altijd ingeschakeld te laten.

Opmerking: u kunt het scherm Bijwerken ook openen door met de rechtermuisknop op het pictogram van Avast in het systeemvak te klikken en BijwerkenEngine en virusdefinities of BijwerkenProgramma te selecteren.

Instellingen voor updates van virusdefinities aanpassen

De nieuwste virusdefinities vormen de basis van uw antivirusbescherming. Klik in het gedeelte Bijwerken op Virusdefinities om ervoor te zorgen dat u over de nieuwste virusdefinities beschikt.

U kunt ook de details van de virusdefinities bekijken:

 • Huidige versie: hier wordt het nummer van de momenteel geïnstalleerde versie weergegeven.
 • Datum van uitgifte: hier wordt aangegeven wanneer de momenteel geïnstalleerde versie is uitgegeven.
 • Verbinding: hier wordt de verbindingsstatus weergegeven. De status Verbinding tot stand gebracht duidt erop dat updates kunnen worden gedownload.
 • Nieuwste update ontvangen: hier wordt de datum weergegeven waarop de meest recente update op uw pc is geïnstalleerd. Daarnaast wordt hier aangegeven wanneer er een nieuwe update beschikbaar is of worden er andere update-instructies voor de virusdefinities weergegeven.

Klik op de pijl-omlaag om het venster Instellingen uit te vouwen en schakel de gewenste optie in:

 • Automatische update (standaard ingeschakeld): updates worden automatisch en regelmatig gedownload en geïnstalleerd. U hoeft niets te doen.
 • Vragen wanneer een update beschikbaar is: u ontvangt een melding wanneer er een update beschikbaar is. Uw bevestiging is vereist om de update te voltooien.
 • Handmatige update (niet aanbevolen): updates worden niet automatisch geïnstalleerd en u ontvangt geen melding wanneer er een nieuwe update beschikbaar is. Als u de virusdefinities handmatig wilt bijwerken, klikt u op Bijwerken.
 • Streaming-updates inschakelen (standaard ingeschakeld): hiermee worden doorlopend micro-updates gedownload terwijl nieuwe malware wordt ontdekt.

Zo nodig kunt u handmatig updates van virusdefinities downloaden van de website van Avast.

Instellingen voor programma-updates aanpassen

Door middel van updates van de programmaversie worden oplossingen voor fouten en algemene programmaverbeteringen beschikbaar gesteld. Klik in het gedeelte Bijwerken op Programma om uw programma bij te werken naar de meest recente versie.

U kunt ook de details van het programma weergeven:

 • Huidige versie: hier wordt het nummer van de momenteel geïnstalleerde versie weergegeven.
 • Datum van uitgifte: hier wordt aangegeven wanneer de momenteel geïnstalleerde versie is uitgegeven. Daarnaast wordt hier aangegeven wanneer er een nieuwe update beschikbaar is of worden er andere update-instructies voor het programma weergegeven.

Klik op de pijl-omlaag om het venster Instellingen uit te vouwen en schakel de gewenste optie in:

 • Automatische update (standaard ingeschakeld): updates worden automatisch en regelmatig gedownload en geïnstalleerd. U hoeft niets te doen.
 • Vragen nadat de update is gedownload: u ontvangt een melding wanneer er updates zijn gedownload. Uw bevestiging is vereist om de update te voltooien.
 • Vragen wanneer een update beschikbaar is: u ontvangt een melding wanneer er updates beschikbaar zijn (voordat ze worden gedownload). Als u de update wilt ontvangen, moet u het download- en installatieproces handmatig starten.
 • Handmatige update (niet aanbevolen): updates worden niet automatisch geïnstalleerd en u ontvangt geen melding wanneer er een nieuwe update beschikbaar is. Als u het programma handmatig wilt bijwerken, klikt u op Bijwerken.

Verbindingsdetails beheren

In het gedeelte Details kunt u uw internetverbinding selecteren en instellen hoe moet worden gecontroleerd of er updates beschikbaar zijn. Klik op de pijl-omlaag naast Details om het deelvenster uit te vouwen.

 • Ik maak alleen verbinding met internet via een inbelmodem: schakel dit selectievakje in als u verbinding met internet maakt door via een telefoonlijn in te bellen op een telefoonnummer. Met deze instelling voorkomt u dat er automatisch wordt ingebeld voor automatische updates. De update wordt uitgesteld tot de volgende keer dat u verbinding maakt met internet.
 • Automatisch bijwerken: typ een numerieke waarde in het tekstvak om aan te geven hoe vaak (in minuten) u updates wilt ontvangen. De standaardinstelling is 240 minuten. Deze instelling geldt alleen voor reguliere updates voor virusdefinities, niet voor streaming-updates. Als het selectievakje Streaming-updates inschakelen is ingeschakeld in het gedeelte Virusdefinities, worden er doorlopend micro-updates geleverd.
 • Meldingsvenster weergeven wanneer er een fout optreedt (standaard ingeschakeld): u ontvangt een melding als de update mislukt.

Proxyinstellingen aanpassen

Het gedeelte Proxyinstellingen is bedoeld voor gebruikers die via een proxyserver verbinding maken met internet. In dit gedeelte kunt u de proxyinstellingen aanpassen om problemen met het downloaden van virusdefinities en programma-updates te voorkomen. Klik op de pijl naast Proxyinstellingen om het deelvenster uit te vouwen.

Opmerking: als u rechtstreeks verbinding met internet maakt, kunt u dit gedeelte negeren aangezien het selectievakje Rechtstreekse verbinding (geen proxy) standaard is ingeschakeld.

Als u de proxyinstellingen wilt aanpassen, selecteert u Proxyserver opgeven en typt u de proxygegevens:

 • Type: selecteer HTTP of SOCKS4.
 • Adres: typ het adres van uw proxyserver.
 • Poort: typ het nummer van de poort die door uw proxyserver wordt gebruikt.
 • Authenticatietype: geef zo nodig het type authenticatie, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de proxyserver op.

Als u de proxygegevens niet kent, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder of internetprovider.