Algemene instellingen

U kunt deze instellingen hier beheren: MenuInstellingenAlgemeen

Met het scherm Algemeen kunt u diverse instellingen wijzigen die betrekking hebben op het gedrag van Avast Antivirus. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om uw instellingen op te slaan.

De interfacetaal wijzigen

De gebruikersinterface van Avast wordt weergegeven in de taal die tijdens de installatie wordt herkend op basis van de regionale instellingen van uw systeem of de taal die tijdens de installatie handmatig wordt gekozen. Ga als volgt te werk om de taal van de gebruikersinterface van Avast na de installatie te wijzigen:

 1. Klik op Extra talen installeren.
 2. Selecteer de gewenste taal op het scherm dat verschijnt en klik vervolgens op OK.
 3. Bevestig de actie als daarom wordt gevraagd door Gebruikersaccountbeheer en klik vervolgens op Gereed.
 4. Selecteer de geïnstalleerde taal in het vervolgkeuzemenu en klik op OK.

De voornaamste instellingen beheren

 • Avast pictogram weergeven op taakbalk: het pictogram van Avast wordt toegevoegd aan het systeemvak op de taakbalk van Windows. Wanneer u op het systeemvakpictogram van Avast klikt, kunt u snel nuttige acties uitvoeren, zoals het openen van de gebruikersinterface van Avast of het bijwerken van de programmaversie en virusdefinities. Een waarschuwingsdriehoekje op het pictogram geeft aan dat u niet volledig bent beschermd. Het pictogram van Avast is standaard ingeschakeld.
 • Geanimeerd pictogram tijdens scannen: het pictogram van Avast op de taakbalk van Windows wordt vervangen door een animatie ten teken dat geven dat er een scanbewerking actief is. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
 • Pictogram voor SecureLine VPN weergeven in systeemvak: het pictogram van SecureLine VPN wordt toegevoegd aan het systeemvak op de taakbalk van Windows. Het pictogram van SecureLine is standaard ingeschakeld.
 • Reputatieservices inschakelen: er wordt anoniem technische informatie verstrekt over de aanwezigheid van risicovolle bestanden, zodat de opsporing van malwaredreigingen kan worden verbeterd. Deze optie is standaard ingeschakeld. Lees het privacybeleid van Avast voor meer informatie.
 • CyberCapture inschakelen: de CyberCapture-functie wordt gebruikt om zeldzame, verdachte bestanden te detecteren en te analyseren. Als u een dergelijk bestand probeert uit te voeren, voorkomt CyberCapture dat het bestand op uw pc terechtkomt en wordt het naar Avast Viruslab verzonden om in een veilige virtuele omgeving te worden getest. U ontvangt een melding wanneer de analyse is voltooid. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Altijd blokkeren: mogelijk schadelijke bestanden worden onmiddellijk geblokkeerd en naar Avast Viruslab verzonden. Deze optie is standaard geselecteerd.
  • Mij laten beslissen: er verschijnt een bericht voordat een bestand wordt verzonden naar Avast Viruslab.
  Opmerking: u kunt de standaardinstellingen het beste behouden, tenzij u de mogelijke risico's kent.
 • Geharde modus inschakelen: aan de hand van informatie die op reputatieservices is gebaseerd wordt bepaald welke uitvoerbare bestanden veilig kunnen worden geopend. U kunt kiezen uit twee modi:
  • Gemiddeld: alleen bestanden met een slechte beoordeling of zonder beoordeling worden geblokkeerd. Alle overige bestanden mogen worden uitgevoerd.
  • Agressief: alleen gekozen bestanden met zeer positieve beoordelingen worden toegestaan. De uitvoering van alle overige bestanden wordt verhinderd.
  Opmerking: de geharde modus is standaard uitgeschakeld. Het is raadzaam dat alleen onervaren gebruikers deze optie inschakelen.
 • Scannen op mogelijk ongewenste programma's: er wordt op PUP's gescand en er verschijnt een bericht als deze worden gedetecteerd. PUP's worden ongemerkt gedownload met andere programma's en voeren meestal ongewenste activiteiten uit. Wanneer u een melding ontvangt, kunt u bepalen wat u wilt doen met de gedetecteerd programma. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
 • Stille modus: hiermee wordt voorkomen dat toepassingen die op een volledig scherm worden uitgevoerd, worden onderbroken door pop-upvensters van Avast (met inbegrip van kritieke waarschuwingen). Deze optie is standaard uitgeschakeld. U kunt deze optie het beste alleen tijdelijk uitschakelen terwijl u een toepassing op een volledig scherm uitvoert.
 • E-mailhandtekening van Avast inschakelen: hiermee wordt onder aan uitgaande e-mailberichten de e-mailhandtekening van Avast ingevoegd om uw ontvangers te laten weten dat deze is gescand op malware. Deze optie is standaard ingeschakeld en is alleen van toepassing op e-mailclients (zoals Microsoft Outlook en Mozilla Thunderbird).

Geluiden aanpassen

Schakel Avast geluiden inschakelen in om aan te geven voor welke gebeurtenissen u wilt worden gewaarschuwd met een geluid of een gesproken bericht.

 • Dreiging gedetecteerd
 • Verdacht item gedetecteerd
 • Mogelijk ongewenst programma gedetecteerd
 • Scan voltooid
 • Firewall-query (alleen voor Avast Internet Security en Avast Premier)

Tik op Gebruik voiceovergeluiden (indien beschikbaar) om ervoor te zorgen dat er een gesproken melding wordt afgespeeld bij gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer een dreiging wordt gedetecteerd of virusdefinities worden bijgewerkt.

Opmerking: alle geluidsinstellingen zijn standaard ingeschakeld.

Pop-upvensters beheren

U kunt het gedrag van pop-upvensters van Avast beheren met de volgende opties.

 • Pop-upvensters weergeven met aanbiedingen voor andere Avast producten: er verschijnen meldingen over andere manieren waarop u de bescherming kunt verbeteren. U kunt deze optie alleen uitschakelen in een betaalde versie van Avast Antivirus.
 • Stel in hoelang de volgende typen pop-upberichten moeten worden weergegeven:
  • Informatiepop-upberichten: er wordt informatie weergegeven over algemene activiteiten van Avast.
  • Updatepop-upberichten: er wordt informatie weergegeven over updates van het programma en virusdefinities.
  • Waarschuwingspop-upberichten: er worden waarschuwingen weergegeven over mogelijke risico's, zoals het openen van onbekende bestanden.
  • Waarschuwingspop-upberichten: u wordt op de hoogte gesteld van gedetecteerde dreigingen en andere belangrijke incidenten.

Alle bovenstaande pop-upberichten worden standaard 20 seconden weergegeven. Als u pop-upberichten uit de hierboven genoemde lijst niet wilt zien, stelt u de duur voor dat type bericht in op 0 of schakelt u de stille modus in het gedeelte Algemeen in.

Wachtwoord voor interface of instellingen instellen

U kunt een wachtwoord instellen om de toegang tot de gebruikersinterface van Avast of bepaalde programma-instellingen te beperken.

Opmerking: dit wachtwoord houdt geen verband met het wachtwoord voor het Avast-account of het hoofdwachtwoord voor de functie Avast Passwords.

Ga als volgt te werk om een wachtwoord in te stellen:

 1. Schakel Avast met een wachtwoord beschermen in.
 2. Typ uw wachtwoord in het tekstvak. Typ het wachtwoord ter bevestiging nogmaals in het vak eronder.
 3. Geef aan welke gebieden u wilt beschermen met een wachtwoord:
  • Algemene programmatoegang: om de gebruikersinterface van Avast te openen.
  • Programma-instellingen: om alle programma-instellingen weer te geven die kunnen worden geopend door te klikken op MenuInstellingen op het hoofdscherm.
  • Beschermingscontrole: om de actieve bescherming (antivirusschilden) in of uit te schakelen.
  • Beschermingsinstellingen: om de actieve beschermingsinstellingen (antivirusschilden) weer te geven.
  • Scancontrole: om de besturingselementen voor het starten of beëindigen van een scanbewerking weer te geven.
  • Scaninstellingen: om de instellingen voor de verschillende scanparameters weer te geven.
  • Updatecontrole: om het programma en de virusdefinities bij te werken en om update-instellingen te wijzigen.
  • Viruskluiscontrole: om de bestanden in de viruskluis te beheren.
  • Reservekopie van Avast instellingen maken/terugzetten: om een reservekopie van de instellingen van Avast te maken of terug te zetten.
  • Firewall-instellingen: om alle Firewall-instellingen weer te geven.
 4. Klik op OK.

Opmerking: als u uw wachtwoord kwijtraakt of vergeet, kunt u de toegang tot de gebruikersinterface of de instellingen van Avast herstellen door Avast Antivirus opnieuw te installeren.

Onderhoudsinstellingen beheren

Met het deelvenster Onderhoud kunt u de ruimte op uw harde schijf optimaliseren door de grootte van de logboeken te beperken en overbodige logboeken te verwijderen. Daarnaast kunt u de hoeveelheid ruimte beperken die wordt ingenomen door de viruskluis.

 • Automatisch opruimen: hier kunt u aan de hand van de volgende opties aangeven hoe vaak de scanlogboeken moeten worden verwijderd.
  • Scanlogboeken verwijderen die ouder zijn dan: geef hier een waarde voor het aantal dagen op (standaard 30 dagen).
  • Tijdelijke scanlogboeken verwijderen die ouder zijn dan: geef hier een waarde voor het aantal dagen op (standaard 1 dag).
  • Scangeschiedenis wissen: klik hierop om alle momenteel opgeslagen scanlogboeken onmiddellijk te verwijderen.
 • Logboeken: hier kunt u de maximumgrootte (standaard 4096 kB) voor elk logboekbestand opgeven. Als het logboek deze limiet bereikt, worden de oudste records verwijderd om ruimte vrij te maken voor de meest recente records.
  • Debuglogboekregistratie inschakelen: schakel dit selectievakje in als er een speciaal logboekbestand moet worden gemaakt wanneer er een fout optreedt terwijl het programma wordt uitgevoerd. Een ondersteuningsmedewerker van Avast kan u in dat geval vragen het bestand op te sturen zodat de oorzaak van de fout kan worden achterhaald.
 • Viruskluis: hier kunt u aangeven hoeveel ruimte (in MB) de viruskluis maximaal mag innemen op uw pc en hoe groot een bestand mag zijn dat naar Avast Viruslab wordt verzonden (in kB).
  • Maximumgrootte van de kluis: bestanden die groter zijn dan deze limiet (standaard 256 MB) of de resterende ruimte kunnen niet worden toegevoegd aan de viruskluis.
  • Max. grootte van te verzenden bestand: bestanden die groter zijn dan deze limiet (standaard 16.384 kB) kunnen niet worden verzonden naar Avast Viruslab.

Bestanden of websites uitsluiten van scanbewerkingen

In het deelvenster Uitsluitingen kunt u bepaalde bestanden, mappen of URL's uitsluiten van scanbewerkingen. Hoewel het doorgaans niet wordt aanbevolen, kunt u bepaalde bestanden of websites uitsluiten van scanbewerkingen, bijvoorbeeld als u de snelheid van uw scanbewerkingen wilt verhogen of fout-positieve detecties wilt voorkomen.

 1. Selecteer een tabblad om aan te geven op welke acties een uitsluiting van toepassing moet zijn.
 2. Klik in het tekstvak om details op te geven:
  • Bestandspaden: typ de bestands- of maplocatie in het tekstvak of klik op Bladeren en selecteer de map in kwestie.
  • URL's: typ het adres van de website.
  • CyberCapture: typ de bestandslocatie in het tekstvak of klik op Bladeren en selecteer een bestand (.exe).
  • Geharde modus: typ de bestandslocatie in het tekstvak of klik op Bladeren en selecteer een bestand (.exe).
 3. Klik op OK.

Als u nog een item aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u het tabblad in kwestie en klikt u op Toevoegen. Als u een item wilt verwijderen, klikt u achtereenvolgens op de rij in kwestie op het tabblad en op Verwijderen.

De uitsluitingen die u opgeeft in Bestandspaden en URL zijn algemeen van toepassing op alle handmatige scanbewerkingen en schilden. Als u bestanden wilt uitsluiten van een bepaalde scanbewerking of een bepaald schild, kunt u dat aangeven in het gedeelte Uitsluitingen van de instellingen voor die scanbewerking of dat schild.

Opmerking: stel alleen uitsluitingen in als u zeker weet dat de bestanden en websites die u wilt uitsluiten niet zijn geïnfecteerd.

Slimme scanfuncties selecteren

Bij Slimme scan worden scanmethoden van verschillende onderdelen van Avast gecombineerd om uw pc te controleren op malware en andere beveiligingsproblemen. Alle beschikbare scanmethoden zijn standaard ingeschakeld. Als u een scanbewerking wilt uitschakelen, klikt u op de schuifregelaar AAN bij de scanbewerking in kwestie om deze op UIT te zetten.

 • Scan voor virussen: verwijst naar de snelle scanbewerking voor malware. Klik op Aanpassen om scanparameters aan te passen.
 • Scannen op verouderde software: verwijst naar Software bijwerken.
 • Scannen op browserextensies: verwijst naar Avast Cleanup.
 • Scannen op netwerkdreigingen: verwijst naar Wifi inspecteren.
 • Scannen op compatibiliteitsproblemen: verwijst naar de passieve modus.
 • Scannen op prestatieproblemen: verwijst naar Avast Cleanup.
 • Controleer op zwakke wachtwoorden: verwijst naar Avast Passwords.

Speciale scanbewerkingen aanpassen

Met de Verkennerscan kunt u in Windows afzonderlijke bestanden of mappen scannen. Klik hiertoe met de rechtermuisknop op het pictogram van het bestand of de map die u wilt scannen en selecteer Scan in het contextmenu. Klik op Instellingen om scanparameters aan te passen.

Waarschuwingen beheren

Standaard wordt er een pop-upwaarschuwing op het scherm van uw pc weergegeven wanneer er een virus is gevonden. Als u netwerkbeheerder bent, kunt u Avast zo configureren dat er meldingen worden verzonden via e-mail, naar een printer of naar een andere pc in het netwerk.

Ga als volgt te werk om waarschuwingsmeldingen te beheren:

 1. Selecteer een meldingsmethode in het vervolgkeuzemenu onder de optie Verzenden via:
  • E-mail (SMTP): er worden volgens het SMTP-protocol waarschuwingen verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in het vak Verzenden via. U moet ook de gegevens van de SMTP-server opgeven in het gedeelte SMTP-instellingen.
  • E-mail (MAPI): er worden volgens het MAPI-protocol waarschuwingen verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in het vak Verzenden via. U moet ook de gegevens van de MAPI-server opgeven in het gedeelte MAPI-instellingen.
  • Printers: er worden waarschuwingen verzonden naar de printer waarvan de naam is opgegeven in het tekstvak Verzenden via.
  • Netwerkbericht (WinPopup): waarschuwingen worden verzonden als netwerkberichten naar de pc waarvan het IP-adres is opgegeven in het tekstvak Verzenden via.
 2. Klik op OK.

Als u nog een item aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een item wilt verwijderen, klikt u achtereenvolgens op de rij in kwestie en op Verwijderen.

Opmerking: alle instellingen hierboven zijn afhankelijk van uw netwerkconfiguratie. Twijfelt u over de juiste instellingen, neem dan contact op met de netwerkbeheerder.

De privacyinstellingen aanpassen

In het deelvenster Privacy kunt u aangeven of u wilt deelnemen aan de volgende activiteiten:

 • Deelnemen aan de Avast community: schakel dit selectievakje in om ons algemene beveiligingsinformatie, zoals gedetecteerde malware-aanvallen op uw pc, toe te sturen zodat we de nieuwste dreigingen onmiddellijk kunnen identificeren en daarop kunnen reageren. Als u deelneemt, worden uw persoonsgegevens niet gebruikt.
 • Deel gegevens met anderen: schakel dit selectievakje in om ons niet-identificeerbare statistische gegevens toe te sturen die gedeeld kunnen worden met derden, maar die altijd anoniem zijn.

Lees het privacybeleid van Avast voor meer informatie.

Instellingen voor het maken en terugzetten van reservekopieën

In dit gedeelte kunt u reservekopieën van uw aangepaste Avast-instellingen voor onderdelen, zoals de hoofdschilden en Firewall, maken en terugzetten. Dit is nuttig als u Avast opnieuw moet installeren of als u uw instellingen wilt kopiëren naar een andere pc waarop Avast Antivirus is geïnstalleerd.

Klik op Instellingen voor back-ups om een reservekopie van uw aangepaste Avast-instellingen te maken:

 1. Selecteer de instellingen van de onderdelen die u wilt opslaan en klik op Doorgaan.
 2. Selecteer een opslaglocatie voor het bestand met de reservekopie en klik op Opslaan.

Klik op Instellingen terugzetten om eerder opgeslagen instellingen te herstellen:

 1. Zoek het bestand met de reservekopie dat u eerder hebt opgeslagen en klik op Openen.
 2. Selecteer de opgeslagen instellingen van de onderdelen die u wilt herstellen en klik op Doorgaan.