Reddingsschijf

U vindt deze functie hier: BeschermingScansReddingsschijf

Als u vermoedt dat uw computer is geïnfecteerd met malware en u dit probleem met geen van de andere antivirusscans (inclusief de opstartscan) kunt oplossen, kunt u Reddingsschijf gebruiken.

Met Reddingsschijf kunt u uw pc scannen wanneer uw systeem niet werkt. Op deze manier wordt de kans om malware te vinden en te verwijderen aanzienlijk groter, omdat de malware hierop niet kan reageren.

Een reddingsschijf maken op een usb-station

Een opstartbaar usb-station maken met Reddingsschijf:

 1. Plaats een leeg usb-station met ten minste 500 MB vrije ruimte in uw pc.
 2. Klik op USB maken en selecteer de stationsletter van het usb-station.
 3. Wanneer Reddingsschijf geladen is, verwijdert u het usb-station.

Een reddingsschijf maken van een cd of dvd

Een opstartbare cd of dvd maken met Reddingsschijf:

 1. Klik op Cd maken.
 2. Voer een naam in en selecteer een opslaglocatie voor het cd-imagebestand (.iso). Tijdens het maken van de reddingsschijf wordt er een voortgangsscherm weergegeven.
 3. Klik op OK. Het cd-imagebestand wordt opgeslagen op uw computer en kan op een cd worden gebrand.
 4. Brand het cd-imagebestand op een lege beschrijfbare cd of dvd.

Uw pc herstellen met Reddingsschijf

Voer deze stappen uit om een pc te herstellen met Reddingsschijf:

 1. Schakel de pc die u wilt herstellen uit en plaats het usb-station of de cd/dvd met Reddingsschijf in de pc.
 2. Schakel de computer in en druk op de juiste toets om het opstartmenu te openen. Raadpleeg voor meer instructies de documentatie van de leverancier van de computer.
 3. Wanneer het opstartmenu verschijnt, selecteert u het usb-station of de cd.
 4. Druk op een willekeurige toets om Reddingsschijf te starten wanneer dat wordt gevraagd.
 5. Wanneer het dialoogvenster van Reddingsschijf wordt weergegeven, selecteert u de locatie die u wilt scannen en klikt u op Scan starten.
 6. Klik op het scherm met de resultaten op Automatisch herstellen (Automatisch verwerken) om alle gevonden schadelijke bestanden van de pc te verwijderen.
  Opmerking: als u wilt controleren en selecteren welke bestanden Reddingsschijf verwijdert, klikt u op Handmatig herstellen.
 7. Klik op Afsluiten en computer opnieuw starten om Reddingsschijf af te sluiten.