Webcamschild

U vindt deze functie hier: PrivacyWebcamschild

Webcamschild voorkomt dat toepassingen en malware zich zonder uw toestemming toegang verschaffen tot de webcam op uw computer. Wanneer Webcamschild is ingeschakeld, kunnen er met niet-vertrouwde toepassingen geen beelden of video worden vastgelegd en kan informatie op uw pc niet naar buiten worden verzonden. Op die manier wordt uw privacy gewaarborgd.

Webcamschild is standaard ingeschakeld. Als u deze functie wilt uitschakelen, klikt u op de groene schuifbalk bij AAN om deze op rood (UIT) te zetten. Het is raadzaam Webcamschild altijd ingeschakeld te houden.

Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar in Avast Ultimate en Avast Premier.

De werking van Webcamschild aanpassen

Gebruik de schuifbalk onder aan het scherm om een optie te selecteren die aangeeft hoe Webcamschild moet omgaan met toepassingen die proberen toegang te verkrijgen tot uw webcam:

  • Slim: vertrouwde toepassingen hebben automatisch toegang tot uw webcam. Als een niet-vertrouwde toepassing probeert toegang te verkrijgen tot uw webcam, verschijnt er een melding waarin u wordt gevraagd of u de toepassing toestemming wilt geven of deze wilt blokkeren. Nadat u een optie hebt gekozen, verschijnt de toepassing op het scherm Instellingen van Webcamschild, waarop u de status kunt bekijken en aanvullende acties kunt selecteren.
  • Streng: telkens wanneer een toepassing toegang probeert te verkrijgen tot uw webcam, verschijnt er een melding. Vervolgens kunt u bepalen of u de toepassing wilt blokkeren of toestaan. Wanneer u een toepassing hebt geblokkeerd of deze toestemming hebt gegeven, verschijnt het scherm Instellingen, waarop u de status kunt bekijken en aanvullende acties kunt selecteren.
  • Geen genade: de toegang tot uw webcam wordt voor alle toepassingen automatisch geblokkeerd.

Opmerking: Webcamschild bepaalt of toepassingen vertrouwd zijn op grond van de Reputatieservices van Avast. Daarbij wordt gekeken naar de certificatiegegevens van de toepassing en geanalyseerd hoeveel gebruikers de toepassing hebben geïnstalleerd. De instelling Reputatieservices van Avast is standaard ingeschakeld onder Instellingen van Avast.

Geblokkeerde en toegestane toepassingen beheren

Klik op het scherm Webcamschild op het pictogram in de vorm van een tandwiel om een overzicht weer te geven van uw Geblokkeerd en Toegestaan toepassingen.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst bij een toepassing Blokkeren of Toestaan om de status van de toepassing te wijzigen. Als u een toepassing wilt verwijderen, houdt u de muisaanwijzer boven de rij van de toepassing en klikt u op het symbool X.

Klik op Sluiten om terug te keren naar het hoofdscherm van Webcamschild.

Problemen oplossen

De volgende problemen kunnen zich voordoen:

  • Webcamschild wordt niet weergegeven in het menu Privacy: controleer of u de nieuwste versie van Avast Ultimate of Avast Premier gebruikt. Als u Avast wilt bijwerken, gaat u naar MenuInstellingenBijwerken en klikt u op Bijwerken in het gedeelte Programma.
    Opmerking: deze functie is niet beschikbaar in Avast Internet Security, Avast Pro Antivirus of Avast Free Antivirus.
  • Er verschijnen te veel meldingen van Webcamschild: als er keer op keer meldingen worden weergegeven waarin wordt gevraagd om toepassingen te blokkeren of toe te staan, controleert u of de schuifbalk voor de werking van Webcamschild op Slim staat. Als de schuifbalk op Streng staat, verschijnt er telkens een melding wanneer een toepassing probeert toegang te verkrijgen tot de webcam van uw computer.
  • De webcam van de pc werkt niet meer: als uw webcam niet meer werkt na installatie van Avast Premier, controleert u of schuifbalk voor de werking van Webcamschild op Slim of Streng staat. Als de schuifbalk op Geen genade staat, zorgt Webcamschild ervoor dat geen enkele toepassing toegang heeft tot de webcam op uw computer.