Bestandsschild – instellingen

U kunt deze instellingen hier beheren: MenuInstellingenOnderdelenBestandsschildAanpassen

Bestandsschild is het belangrijkste actieve beschermingsniveau van Avast Antivirus. Hiermee worden programma's en op uw computer opgeslagen bestanden in realtime gecontroleerd op schadelijke dreigingen voordat ze worden geopend, uitgevoerd, gewijzigd of opgeslagen. Als er malware wordt aangetroffen, voorkomt Bestandsschild dat het programma of bestand uw computer infecteert.

Standaard is Bestandsschild zo geconfigureerd dat de optimale bescherming wordt geboden. Het is daarom raadzaam dit schild altijd ingeschakeld te laten en alleen configuratiewijzigingen aan te brengen als u zeer goed op de hoogte bent van de principes van antimalwarebescherming.

Met de tabbladen links in het venster kunt u verschillende aspecten van het gedrag van Bestandsschild beheren. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om de instellingen voor Bestandsschild op te slaan.

Scannen bij uitvoering

Hier geeft u aan of programma's, scripts of bibliotheken bij uitvoering moeten worden gescand met Bestandsschild. Standaard zijn de volgende opties ingeschakeld:

 • Programma's scannen bij uitvoering: hiermee worden uitvoerbare programma's of toepassingsbestanden met extensies als .exe, .com en .bat gescand.
 • Scripts scannen bij uitvoering: hiermee worden scriptbestanden met extensies als .js, .asp en .php gescand. Deze zijn op uw harde schijf opgeslagen wanneer deze worden gestart. Deze bestanden worden doorgaans uitgevoerd met programma's en toepassingen, of terwijl u op internet surft.
 • Bibliotheken (DLL's) scannen tijdens het laden: hiermee worden DLL-bestanden met extensies als .dll, .ocs en .drv gescand. Deze worden als afhankelijkheidsmodules geladen wanneer u programma's en toepassingen start.

Opmerking: het is raadzaam alle instellingen ingeschakeld te laten voor een optimale bescherming.

Scannen bij openen

Geef aan welke bestandstypen door Bestandsschild moeten worden gescand wanneer deze worden geopend:

 • Documenten scannen bij het openen: alle documentbestanden, met extensies als .doc, .xls en .ppt, worden gescand wanneer deze worden geopend in productiviteitssoftware als Microsoft Office. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Bestanden met aangepaste extensies scannen: hiermee worden bestanden met door u opgegeven extensies gescand. Schakel deze optie in en typ de bestandsextensie in het tekstvak. Als u nog een extensie aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een extensie wilt verwijderen, klikt u op de rij in kwestie en klikt u op Verwijderen.
 • Alle bestanden scannen: hiermee scant u elk bestand wanneer het wordt geopend. Als u deze optie inschakelt, wordt er een grondigere scanbewerking uitgevoerd, maar wordt de pc ook trager.

Opmerking: bestandsextensies kunnen de jokertekens * en ? bevatten. Het sterretje vervangt een of meer tekens, het vraagteken vervangt één teken. Voorbeeld:

 • Als u alle HTML-bestanden wilt scannen, typt u *.htm* in het tekstvak.
 • Als u alle bestandstypen met twee tekens in een bestandsextensie wilt scannen, typt u ?? in het tekstvak.

Scannen bij opslaan

Geef aan welke bestandstypen moeten worden gescand wanneer deze worden gemaakt of gewijzigd:

 • Bestanden scannen tijdens het opslaan: bestanden worden gescand wanneer ze worden opgeslagen op uw pc. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Bestanden scannen met standaardextensies: bestanden worden gescand als ze bepaalde bestandsextensies hebben die door Avast als mogelijke risico's zijn aangemerkt. Deze instelling is standaard ingeschakeld zodat uw pc optimaal presteert en uw bescherming is gewaarborgd.
 • Bestanden met aangepaste extensies scannen: hiermee worden bestanden met door u opgegeven extensies gescand. Schakel deze optie in en typ de bestandsextensie in het tekstvak. Als u nog een extensie aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een extensie wilt verwijderen, klikt u op de rij in kwestie en klikt u op Verwijderen.
 • Alle bestanden scannen: hiermee scant u elk bestand wanneer het wordt gemaakt of gewijzigd. Als u deze optie inschakelt, wordt er een grondigere scanbewerking uitgevoerd, maar wordt de pc ook trager.
 • Bestanden op externe shares niet scannen: bestanden die zijn opgeslagen op een gedeeld netwerk worden niet gescand. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Bestanden op verwisselbare media niet scannen: bestanden die zijn opgeslagen op verwisselbare media (zoals usb-stations) worden niet gescand.

Opmerking: bestandsextensies kunnen de jokertekens * en ? bevatten. Het sterretje vervangt een of meer tekens, het vraagteken vervangt één teken. Voorbeeld:

 • Als u alle HTML-bestanden wilt scannen, typt u *.htm* in het tekstvak.
 • Als u alle bestandstypen met twee tekens in een bestandsextensie wilt scannen, typt u ?? in het tekstvak.

Scannen bij koppeling

Geef aan welke bestandstypen moeten worden gescand op verwisselbare media, zoals usb-stations of dvd's. Standaard zijn beide onderstaande opties ingeschakeld:

 • Autorun-items scannen bij aansluiting van verwisselbare media: hiermee worden toepassingen gescand die automatisch worden gestart wanneer u een usb-station of een ander verwisselbaar medium in uw pc plaatst. Het scannen van verwisselbare media, zoals dvd's, kan veel tijd in beslag nemen vanwege snelheidsbeperkingen.
 • Opstartsectoren van diskettes scannen bij toegang: hiermee wordt gescand op malware die mogelijk is gekopieerd naar een gedeelte van uw diskette dat wordt geladen. Met deze instelling voorkomt u dat malware op uw pc wordt geladen wanneer u de diskette plaatst.

Uitsluitingen

Geef aan welke bestanden of mappen door Bestandsschild moeten worden genegeerd. Dat doet u als volgt:

 1. Als u een nieuw bestand of een nieuwe map wilt toevoegen, typt u de locatie in het tekstvak of klikt u achtereenvolgens op Bladeren, selecteert u de map in kwestie en klikt u op OK.
 2. Schakel de gewenste selectievakjes (R, W, X) in om aan te geven wanneer het bestand of de locatie moet worden uitgesloten (alle selectievakjes zijn standaard ingeschakeld):
  • R: het item wordt uitgesloten wanneer het wordt gelezen.
  • W: het item wordt uitgesloten wanneer het wordt geschreven.
  • X: het item wordt uitgesloten wanneer het wordt uitgevoerd.
 3. Klik op OK.

Als u nog een locatie aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een locatie wilt verwijderen, klikt u op de rij in kwestie en klikt u op Verwijderen.

Bestands- en maplocaties kunnen de jokertekens ? en * bevatten. Het sterretje vervangt een of meer tekens, het vraagteken vervangt één teken. Voorbeeld:

 • Als u alle HTML-bestanden wilt uitsluiten, typt u *.htm* in het tekstvak.
 • Als u een map en de bijbehorende submappen wilt uitsluiten, voegt u \* aan het einde van de mapnaam toe, bijvoorbeeld C:\voorbeeld\* .
 • Als u alle mappen met een bepaalde aanduiding op een van uw stations wilt uitsluiten, voegt u ?:\ toe voor het pad, bijvoorbeeld ?:\voorbeeld.exe.

Opmerking: de uitsluitingen die u op dit scherm opgeeft, gelden alleen voor Bestandsschild en hebben geen invloed op andere antivirusscans of schilden. Als u een locatie wilt uitsluiten van alle antivirusscans en schilden, gaat u naar MenuInstellingenAlgemeenUitsluitingen om de locatie op te geven.

Geavanceerd

Bestandsschild is zo geconfigureerd dat schone bestanden niet worden gescand. Op die manier blijft uw pc optimaal presteren en is de bescherming van het systeem gewaarborgd. Tot deze bestanden behoren besturingssysteembestanden, bestanden die zijn ondertekend door vertrouwde uitgevers en andere toegestane bestanden. De volgende instellingen zijn standaard ingeschakeld en mogen alleen in uitzonderlijke gevallen voor zeer specifieke doeleinden worden gewijzigd:

 • Geverifieerde systeem-DLL's niet scannen: hiermee sluit u geverifieerde systeembibliotheekbestanden (.dll) uit van scanbewerkingen.
 • Tijdelijke cache gebruiken: bestanden die eerder zijn gescand en tijdelijk als schoon zijn geverifieerd, worden niet opnieuw gescand totdat u het systeem opnieuw start of de virusdefinities bijwerkt.
 • Permanente cache gebruiken: vertrouwde bestanden die als veilig zijn geverifieerd, worden niet opnieuw gescand, ook niet nadat het systeem opnieuw is gestart of de virusdefinities zijn bijgewerkt.

Acties

Op het scherm Acties kunt u automatische reacties configureren voor de dreigingen die worden gedetecteerd met Bestandsschild.

Dat doet u als volgt:

 1. Selecteer een detectietype (Virus, Mogelijk ongewenst programma of Verdacht) en selecteer vervolgens een primaire en secundaire actie (voor het geval de eerste actie mislukt):
  Opmerking: u kunt verschillende combinaties van acties opgeven voor elk detectietype.
  • Automatisch verwerken (standaard): er wordt geprobeerd het bestand te repareren. Als dit niet lukt, wordt het bestand naar de viruskluis verplaatst. Lukt dit ook niet, dan wordt het bestand verwijderd.
  • Naar kluis verplaatsen: het bestand wordt naar de viruskluis verzonden zodat het geen schade kan aanrichten op uw systeem.
  • Herstellen: de schadelijke programmacode wordt verwijderd als het bestand alleen gedeeltelijk is geïnfecteerd. Deze actie is niet mogelijk als de volledige programmacode uit malware bestaat.
  • Vragen: u wordt op de hoogte gesteld van gedetecteerde dreigingen en er wordt gevraagd wat er moet gebeuren.
  • Verwijderen: hiermee verwijdert u het bestand blijvend van uw computer.
  • Geen actie: de inhoud of locatie van het bestand wordt niet gewijzigd (niet aanbevolen als automatische actie).
 2. Schakel de volgende opties in of uit (beide zijn standaard ingeschakeld):
  • Een waarschuwingsvenster weergeven als een actie wordt uitgevoerd: u ontvangt altijd een melding wanneer er een actie wordt uitgevoerd door het schild.
  • De geselecteerde actie zo nodig uitvoeren bij het opnieuw starten: acties kunnen worden uitgesteld totdat u de pc opnieuw start (als dat nodig is voor de actie).
 3. Geef de actie op die moet worden uitgevoerd als een schadelijk of verdacht bestand of programma in een archief wordt gedetecteerd (opgegeven in Compressieprogramma's):
  • Proberen alleen het bestand uit het archief te verwijderen; als dit niet lukt, niets doen (standaard): er wordt geprobeerd het bestand of programma uit het archief te verwijderen, maar het hele archief wordt niet verwijderd.
  • Proberen alleen het bestand uit het archief te verwijderen; als dit niet lukt, het hele archief verwijderen: het hele archief wordt verwijderd als het niet lukt om het bestand of programma daarin te verwijderen.
  • Altijd het hele archief verwijderen: het hele archief wordt verwijderd.
 4. Klik op OK.

Compressieprogramma's

Op het scherm Compressieprogramma's kunt u aangeven welke gecomprimeerde bestandstypen moeten worden uitgepakt tijdens de controle op malware. Dit kunnen bijvoorbeeld bestanden met de extensies .zip en .rar zijn. Bestanden kunnen beter op malware worden geanalyseerd wanneer de zijn uitgepakt. Het uitpakken van een bestand is hetzelfde als het extraheren van een bestand uit een archief. De originele archieven, met inbegrip van de erin opgeslagen bestanden, blijven intact tijdens de verwerking door het schild.

Standaard zijn de selectievakjes Zelf-extraherende archieven, Droppers en NTFS-streams ingeschakeld. Andere archieftypen hoeven niet gecontroleerd te worden omdat ze alleen schade op uw pc kunnen aanrichten als ze worden uitgepakt. Als u het selectievakje Alle compressieformaten inschakelt, worden alle archiefbestanden geanalyseerd.

Opmerking: voor meer informatie over een bepaald bestandstype kunt u het selectievakje voor het type inschakelen en de informatie onder Beschrijving van compressieprogramma onder aan het scherm bekijken.

Gevoeligheid

Op het scherm Gevoeligheid kunt u de volgende instellingen voor Bestandsschild opgeven:

 • Heuristiek: aan de hand van heuristische analyse kan Avast onbekende malware detecteren door programmacode te onderzoeken op de aanwezigheid van mogelijk schadelijke opdrachten. Geef uw voorkeuren voor de volgende opties op:
  • Gebruik de oranje balken om het gewenste gevoeligheidsniveau voor de heuristische analyse in te stellen. De standaardinstelling is Normaal (drie balken). Bij een hogere gevoeligheid is de kans groter dat malware wordt gedetecteerd, maar zal ook het aantal fout-positieve meldingen (bestanden die ten onrechte als malware worden aangemerkt) toenemen.
  • Schakel Code-emulatie gebruiken in om vermoedelijke malware uit te pakken en te testen in een geëmuleerde omgeving waarin het bestand geen schade op uw pc kan aanrichten. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Gevoeligheid: schakel het selectievakje Alle bestanden controleren (zeer tijdrovend bij grote bestanden) in als tijdens de scanbewerking bestanden als geheel moeten worden geanalyseerd in plaats van alleen de delen die doorgaans worden getroffen door schadelijke programmacode. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de scanbewerking langzamer, maar wel grondiger uitgevoerd.
 • Mogelijk ongewenst programma en verdachte bestanden: schakel het selectievakje Scannen op mogelijk ongewenste programma's in als u ook wilt scannen op ongemerkt met andere programma's gedownloade toepassingen die doorgaans ongewenste activiteiten uitvoeren.

Opmerking: hoe meer opties u selecteert en hoe hoger de gevoeligheid, des te grondiger wordt uw pc gescand. Bij een hogere gevoeligheid is de kans op fout-positieve meldingen groter en worden er meer systeembronnen verbruikt op uw pc.

Rapportbestand

het scherm Rapportbestand kunt u aangeven of er rapporten moeten worden gegenereerd over de scanresultaten van Bestandsschild. Wanneer u vanwege een probleem contact opneemt met een ondersteuningsmedewerker van Avast, wordt u mogelijk gevraagd om een rapportbestand.

Voer deze stappen uit om automatische scanrapporten te genereren:

 1. Schakel Rapportbestand genereren in. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 2. Configureer de volgende instellingen:
  • Bestandsnaam: geef een naam voor het rapportbestand op.
  • Bestandstype: selecteer de indeling van het rapportbestand (Tekst zonder opmaak (ANSI), Tekst zonder opmaak (Unicode) of XML).
  • Als het bestand bestaat: selecteer Toevoegen als nieuwe resultaten moeten worden toegevoegd aan het einde van het vorige rapport of Overschrijven als nieuwe resultaten het vorige rapport moeten vervangen.
 3. Geef de inhoud van het rapport op:
  • Geïnfecteerde items: bestanden en gebieden van de gescande omgeving die met malware zijn geïnfecteerd. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Persistente fouten: onverwachte fouten die nader moeten worden onderzocht. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Zachte fouten: minder ernstige fouten, bijvoorbeeld een bestand dat niet kon worden gescand omdat het in gebruik was.
  • Schone items: bestanden en gebieden die als schoon zijn aangemerkt. Als u deze optie inschakelt, worden de rapporten erg omvangrijk.
  • Overgeslagen items: bestanden en gebieden die niet zijn gecontroleerd vanwege de scaninstellingen.
 4. Klik op OK.

Rapportbestanden worden opgeslagen op een van de volgende locaties:

 • Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 of Windows Vista: C:\ProgramData\Avast Software\Avast\report
 • Windows XP: C:\Documents and Settings\Alle gebruikers\Application Data\Avast Software\Avast\report