Gegevens versnipperen – vrije schijfruimte vernietigen

U kunt deze instellingen hier beheren: MenuInstellingenGegevens versnipperenAanpassenVrije schijfruimte vernietigen

Op het scherm Vrije schijfruimte vernietigen kunt u aangeven welke methode Gegevens versnipperen gebruikt om de restanten van eerder verwijderde bestanden te vernietigen. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om de instellingen voor Gegevens versnipperen op te slaan.

Opmerking: Gegevens versnipperen is alleen beschikbaar in Avast Ultimate en Avast Premier.

Instellingen voor algoritmen beheren

Klik onder Instellingen voor algoritmen in het vervolgkeuzemenu om de bijbehorende instellingen uit te vouwen en selecteer de gewenste overschrijvingsmethode:

  • Gegevens overschrijven: uw gegevens worden overschreven met willekeurige patronen. Hoe vaak uw gegevens worden overschreven, wordt bepaald door de waarde die u opgeeft. Klik in het tekstvak en typ het aantal overschrijvingen (de standaardwaarde is 1). Dit is de eenvoudigste en snelste methode.
  • DOD (Amerikaans Ministerie van Defensie) 5220.22-M-algoritme: uw gegevens worden drie keer overschreven met verschillende typen gegevens (0, 1 en willekeurige tekens). Deze methode is veiliger, maar iets langzamer dan de methode Gegevens overschrijven.
  • Gutmann-methode: uw gegevens worden overschreven volgens het coderingsmechanisme dat door het station wordt gebruikt. Bij de Gutmann-methode worden de gegevens het vaakst overschreven in vergelijking met de andere methoden. Dit is de langzaamste, maar ook de veiligste methode.

Andere opties configureren

Onder Options (Opties) kunt u aangeven welke gebieden met bestandsgegevens moeten worden vernietigd:

  • Vrije schijfruimte opschonen: vrije schijfruimte die overblijft nadat bestanden op de normale manier zijn verwijderd, wordt gewist.
  • Clustertips opschonen: 'gaten' in de ruimte die is overschreven maar die nog gegevens kunnen bevatten, worden gewist.
  • MFT (op NTFS) opschonen: MFT-items (Master File Tables) die informatie over bestanden (bestandsgrootte, datumstempels, rechten, enzovoort) bevatten, worden verwijderd uit de gegevensstructuur van NTFS-schijven.
  • Mapvermeldingen in FAT opschonen: informatie over bestanden wordt verwijderd uit de gegevensstructuur van FAT-schijven.

Standaard zijn alle opties ingeschakeld om ervoor te zorgen dat alle informatie aan de hand waarvan een bestand kan worden geïdentificeerd, blijvend wordt gewist.