Gedragsschild - Instellingen

U kunt deze instellingen hier beheren: MenuInstellingenOnderdelenGedragsschildAanpassen

Gedragsschild vormt een aanvullend actief beschermingsniveau in Avast Antivirus. Hiermee worden alle processen op uw computer in realtime gecontroleerd op verdacht gedrag dat op de aanwezigheid van schadelijke programmacode kan duiden. Met Gedragsschild worden verdachte bestanden gedetecteerd en geblokkeerd op basis van hun gelijkenis met andere bekende dreigingen, zelfs als de bestanden nog niet zijn toegevoegd aan de database met virusdefinities.

Standaard is Gedragsschild zo geconfigureerd dat optimale bescherming wordt geboden. Het is daarom raadzaam deze bescherming altijd ingeschakeld te laten en alleen configuratiewijzigingen aan te brengen als u zeer goed op de hoogte bent van de principes van antimalwarebescherming.

Met de tabbladen links in het venster kunt u parameters van Gedragsschild beheren. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om de instellingen voor Gedragsschild op te slaan.

Hoofdinstellingen

Op het scherm Hoofdinstellingen kunt u aangeven wat er moet gebeuren als er een dreiging wordt gedetecteerd:

  • Altijd vragen: u ontvangt bericht wanneer een dreiging wordt gedetecteerd en vervolgens kunt u kiezen uit een aantal opties. U kunt ervoor kiezen het bestand naar de viruskluis te verplaatsen, het bestand helemaal te verwijderen of de detectie te negeren.
  • Gedetecteerde dreigingen automatisch naar de kluis verplaatsen: alle gedetecteerde dreigingen worden automatisch naar de viruskluis verplaatst.
  • Bekende dreigingen automatisch naar de kluis verplaatsen (standaard ingeschakeld): alleen bekende dreigingen worden automatisch naar de viruskluis verplaatst. Deze instelling geldt alleen voor bestanden die als gevaarlijk zijn aangemerkt en zijn opgenomen in de database met virusdefinities.

Uitsluitingen

Geef aan welke mappen niet moeten worden gescand door Gedragsschild.

Als u een nieuwe map wilt toevoegen, typt u de locatie in het tekstvak of klikt u op Bladeren, selecteert u de map in kwestie en klikt u op OK.

Als u nog een locatie aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een locatie wilt verwijderen, klikt u op de rij in kwestie en klikt u op Verwijderen.

Opmerking: de uitsluitingen die u op dit scherm opgeeft, gelden alleen voor Gedragsschild en hebben geen invloed op andere antivirusscans of schilden. Als u een locatie wilt uitsluiten van alle antivirusscans en schilden, gaat u naar MenuInstellingenAlgemeenUitsluitingen om de locatie op te geven.