Probleemoplossing

U kunt deze instellingen hier beheren: MenuInstellingenProbleemoplossing

Met het scherm Probleemoplossing kunt u standaardinstellingen wijzigen om mogelijke problemen met de werking en compatibiliteit van Avast Antivirus-functies op te lossen.

Het is raadzaam de standaardconfiguratie te behouden. Wijzig deze instellingen alleen als u de functies van Avast Antivirus door en door kent of als u door een ondersteuningsmedewerker van Avast wordt gevraagd wijzigingen aan te brengen om problemen op te lossen. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om uw instellingen op te slaan.

Opmerking: raadpleeg de pagina Aan de slag voor meer informatie over het oplossen van problemen.

Instellingen voor probleemoplossing beheren

 • Rootkitscan inschakelen bij opstarten: uw pc wordt gecontroleerd op rootkits tijdens het opstarten, nog voordat de meeste toepassingen en services worden geladen. Deze optie is standaard ingeschakeld voor een optimale bescherming. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt uw pc iets sneller opgestart, maar bent u ook minder goed beschermd tegen virussen.
 • Controle op rootkits inschakelen: hiermee stelt u Avast in staat het systeem te controleren op schadelijke dreigingen. Door deze optie uit te schakelen kunt u mogelijke compatibiliteitsproblemen oplossen waardoor het systeem kan vastlopen. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Anti-exploitmodule inschakelen: hiermee stelt u Avast in staat schadelijke dreigingen of pogingen om processen in het geheugen uit te voeren te detecteren en te blokkeren. Door deze optie uit te schakelen kunt u mogelijke compatibiliteitsproblemen oplossen waardoor het systeem kan vastlopen. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Binaire schijftoegang inschakelen tijdens Avast opstartscan: hiermee geeft u de opstartscan van Avast toegang tot de hele schijfruimte, met inbegrip van verwijderde bestanden en bestandsfragmenten die mogelijk schadelijke programmacode bevatten. Deze optie is standaard ingeschakeld. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden uw opstartscans sneller uitgevoerd, maar bent u ook minder goed beschermd tegen virussen.
 • Controle op digitale handtekeningen bij geïnfecteerde bestanden overslaan: hiermee kunnen alle bestanden als verdacht worden aangemerkt, zelfs als ze afkomstig zijn van vertrouwde uitgevers. Dit kan de snelheid van de scanbewerking ten goede komen. Deze optie is echter standaard uitgeschakeld om fout-positieve detecties te voorkomen zodat vertrouwde bestanden met geldige digitale handtekeningen niet worden aangemerkt als malware en vervolgens worden verwijderd.
 • Avast-zelfbeschermingsmodule inschakelen: hiermee voorkomt u dat alle essentiële bestanden van Avast Antivirus worden gewijzigd of verwijderd. Deze optie is standaard ingeschakeld. Als u deze optie uitschakelt, is het mogelijk dat aanvallers in staat zijn antivirusbestanden te wijzigen of te verwijderen om uw antivirusbescherming uit te schakelen en uw pc te infecteren.
  Opmerking: schakel dit selectievakje alleen uit op verzoek van een ondersteuningsmedewerker van Avast als dit nodig is om een bepaald probleem op te lossen.
 • Avast services pas na het laden van andere systeemservices laden: Avast Antivirus wordt pas geladen nadat alle andere systeemservices zijn geladen. Daardoor wordt uw pc weliswaar sneller opgestart, maar wordt hij ook tijdelijk niet beschermd tegen malware. Deze optie is standaard uitgeschakeld zodat Avast-services aan het begin van het opstartproces kunnen worden geladen om uw pc optimaal te beschermen.
 • Programmatoegang voor gastaccount beperken: hiermee voorkomt u dat gastgebruikers (secundaire accounts die zijn aangemeld bij uw pc) toegang verkrijgen tot uw Avast-instellingen of deze kunnen wijzigen. Deze optie is standaard ingeschakeld om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde gebruikers deze machtiging hebben. Als u dit selectievakje uitschakelt, kunnen alle gebruikers (accounts) deze instellingen openen en wijzigen.
 • Hardwaregesteunde virtualisatie inschakelen: hiermee verbetert u de virtualisatieprestaties. Avast gebruikt hardwarevirtualisatie in antirootkit-, Sandbox-, zelfbeschermings- en CyberCapture-onderdelen. Deze optie is standaard ingeschakeld. Als er op uw pc andere virtualisatiesoftware wordt aangetroffen, wordt deze optie automatisch uitgeschakeld. Als geïnstalleerde virtualisatiesoftware op uw pc niet door Avast wordt herkend en er problemen optreden met de prestaties of compatibiliteit, is het raadzaam deze optie tijdelijk uit te schakelen.
 • Gebruik geneste virtualisatie (indien beschikbaar).: hiermee geeft u andere computervirtualisatiesoftware (hypervisor) toestemming om samen te werken met de virtualisatiesoftware van Avast, indien mogelijk. Deze optie is alleen ingeschakeld en zichtbaar als er een andere hypervisor is geïnstalleerd.

Passieve modus inschakelen

Bij gebruik van Passieve modus wordt alle actieve bescherming, zoals de hoofdschilden en Firewall, uitgeschakeld zodat u meerdere antivirusprogramma's tegelijk kunt gebruiken zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties van uw computer of de betrouwbaarheid van de virusdetectie. In de passieve modus ontvangt Avast alle updates voor virusdefinities en het programma, zodat u handmatig scanbewerkingen kunt uitvoeren om uw pc op problemen te controleren. U wordt echter niet actief beschermd door Avast.

Deze functie is standaard uitgeschakeld, tenzij u Avast installeert op een pc waarop al een ander antivirusprogramma is geïnstalleerd. Als u de passieve modus handmatig wilt activeren, klikt u op de rode schuifregelaar om deze op groen te zetten. Klik vervolgens op OK en Nu opnieuw starten om de wijzigingen te bevestigen.

Als u wilt dat Avast Antivirus u actief beschermt tegen malware en andere dreigingen, moet de passieve modus zijn uitgeschakeld en moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Alle antivirusprogramma's van derden zijn verwijderd.
 • Op het hoofdscherm van Avast Antivirus wordt de tekst U bent volledig beschermd weergegeven.

Opmerking: als Avast de enige antivirussoftware op uw pc is, moet u Passieve modus alleen tijdelijk inschakelen als dit nodig is om een bepaald probleem op te lossen.

Fabrieksinstellingen herstellen

Bij het opsporen en oplossen van problemen kan het verstandig zijn de oorspronkelijke instellingen van Avast Antivirus te herstellen. Ga als volgt te werk om de standaardwaarden van Avast Antivirus te herstellen:

 1. Schakel de volgende optie(s) in om de verzameling instellingen te selecteren die u wilt herstellen:
  • Programma-instellingen (inclusief standaardscans): alle programma-instellingen, met uitzondering van antivirusschildinstellingen.
  • Schildinstellingen: alleen de antivirusschildinstellingen. Als u schildinstellingen wijzigt, kan dit invloed hebben op uw beschermingsstatus.
 2. Klik op Beginwaarden herstellen om uw instellingen te herstellen.

Met Beginwaarden herstellen verwijdert u al uw aangepaste instellingen. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

Opmerking: voordat u de fabrieksinstellingen herstelt, kunt u een reservekopie van uw instellingen maken met MenuInstellingenAlgemeen> ▸ Instellingen voor back-ups. Meer lezen...

Instellingen voor netwerkomleiding beheren

Als er bij het verzenden of ontvangen van e-mailberichten problemen optreden wanneer u E-mailschild gebruikt met een e-mailclient, zoals Microsoft Outlook of Mozilla Thunderbird, kunt u het probleem mogelijk oplossen door bij Mail aan te geven welke poorten worden gebruikt door uw e-mailprovider.

Standaard worden voor elk protocol de volgende poortnummers gebruikt:

SMTP-poort(en): 25,587 Beveiligde poort(en): 465
POP-poort(en): 110 Beveiligde poort(en): 995
IMAP-poort(en): 143 Beveiligde poort(en): 993
NNTP-poort(en): 119 Beveiligde poort(en): 563

Als u of uw e-mailprovider andere poorten gebruikt, typt u die in de tekstvakken voor de betrokken protocollen om ervoor te zorgen dat uw e-mail wordt bewaakt door Avast. Gebruik komma's om meerdere poortnummers van elkaar te scheiden.

Typ in het tekstvak Genegeerde adressen de adressen van eventuele servers of poorten die u wilt uitsluiten van scanbewerkingen, bijvoorbeeld smtp.voorbeeld.com. Gebruik zo nodig komma's om meerdere poortnummers van elkaar te scheiden.

Als de optie Lokale communicatie negeren is ingeschakeld, wordt de interne systeemcommunicatie tussen toepassingen op uw pc niet gescand. Deze optie is standaard ingeschakeld. Als u dit selectievakje uitschakelt, is Avast zo geconfigureerd dat alle e-mailcommunicatie wordt gescand. Dit komt de bescherming ten goede, maar kan een ongunstige invloed hebben op de snelheid van uw systeem.