Wifi inspecteren

U vindt deze functie hier: BeschermingWifi inspecteren

Wifi inspecteren: hiermee wordt uw netwerk op kwetsbaarheden gescand om mogelijke beveiligingsproblemen op te sporen die de deur openzetten voor dreigingen. Met deze functie worden de netwerkstatus, met het netwerk verbonden apparaten en de routerinstellingen gecontroleerd. Met Wifi inspecteren kunt u uw netwerk beveiligen en voorkomen dat aanvallers zich toegang tot het netwerk verschaffen en misbruik maken van uw persoonlijke gegevens.

Opmerking: Wifi inspecteren is standaard ingeschakeld, maar u moet netwerkscans handmatig uitvoeren. Deze functie biedt geen realtime bescherming.

Uw netwerk scannen

Wifi inspecteren biedt twee scanniveaus die verschillen qua gevoeligheid, detecties en oplossingen voor kwetsbaarheden:

 • Home: hiermee voert u een uitgebreide scanbewerking met een hogere gevoeligheid uit, om uw router en alle verbonden apparaten te controleren op kwetsbaarheden. Ook wordt uw netwerkstatus gecontroleerd. Afhankelijk van het aantal verbonden apparaten kan de scanbewerking enige tijd in beslag nemen en daarom is het niet raadzaam deze optie in een openbaar netwerk te gebruiken.
 • Openbaar: hiermee voert u een eenvoudige netwerkscan uit waarmee u kunt controleren of uw apparaat veilig is verbonden met een openbaar netwerk.

Tijdens de scanbewerking kunt u Avast Antivirus minimaliseren of naar andere schermen van Avast gaan. U kunt ook op elk gewenst moment op de knop Scan stoppen klikken om de scanbewerking voortijdig te beëindigen.

De weergave selecteren

U kunt de weergave van apparaten en routers aanpassen tijdens het uitvoeren van de scanbewerking:

 • Kaartweergave: hiermee geeft u de ruimtelijke opstelling van apparaten weer terwijl ze worden gedetecteerd en gescand. Klik nadat een apparaat is gescand op het bijbehorende pictogram om informatie over het apparaat te bekijken.
 • Lijstweergave: hiermee geeft u een lijst met apparaten weer terwijl ze worden gedetecteerd en gescand. Klik nadat een apparaat is gescand op het bijbehorende deelvenster om informatie over het apparaat te bekijken.

Scanresultaten analyseren

Als er tijdens het scannen een probleem wordt gevonden, klikt u op het bijbehorende meldingstype voor de door u gekozen weergave:

 • Kaartweergave: wanneer er een kwetsbaarheid wordt gedetecteerd, verschijnt er een uitroepteken bij het getroffen apparaat of de router. Klik op het pictogram van het apparaat om Details weergeven en de kwetsbaarheid te bekijken.
 • Lijstweergave: wanneer er een kwetsbaarheid wordt gedetecteerd, verschijnt er een uitroepteken in het deelvenster van het getroffen apparaat of de router. Klik op de status Uw apparaat is niet goed geconfigureerd om de kwetsbaarheid te bekijken.

Wifi inspecteren zoekt naar de volgende kwetsbaarheden:

 • Zwakke wachtwoorden of standaardwachtwoorden (voor wifi en routerbeheer)
 • Kwetsbaarheden in routerfirmware (voor de meeste leveranciers)
 • Niet-versleutelde, onbeveiligde draadloze netwerken
 • DNS-kaping (in apparaten en routers)
 • Geopende netwerkpoorten (voor externe toegang, Telnet, enz.)
 • Aanwezigheid van een botnet

Opmerking: Wifi inspecteren heeft geen toestemming om routerinstellingen namens u te openen en te wijzigen. Dit betekent dat tijdens de scanbewerking zelf geen netwerkproblemen voor u kunnen worden opgelost. Alle wijzigingen op de beheerpagina van de router moeten handmatig worden uitgevoerd door u of de leverancier van de router. Op het waarschuwingsscherm worden basisinstructies voor de meeste routers weergegeven. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie en de ondersteuningspagina's van uw router of neem contact op met de leverancier.

Apparaat- en routergegevens controleren

Klik in de Kaartweergave op het pictogram van het apparaat in kwestie om informatie en scanresultaten weer te geven voor het apparaat. Het venster met scanresultaten in Lijstweergave bevat de volgende deelvensters:

 • Uw apparaat
 • Router
 • Gedetecteerde apparaten (niet van toepassing op Openbare scan waarbij alleen uw apparaat en router worden gescand)

Elk deelvenster bevat de naam, de hostnaam en de beveiligingsstatus van een apparaat. Klik in het deelvenster van een apparaat/router om de volgende informatie te bekijken:

 • Details: IP- en MAC-adres, leverancier, model, naam, besturingssysteem en DNS-naam van het apparaat.
 • Interfaces: het MAC-adres van de netwerkinterface.
 • Services): informatie over alle services die worden uitgevoerd en de bijbehorende netwerkpoorten.

Netwerkbeveiliging verbeteren

Voer de volgende basisaanbevelingen uit om de netwerkbeveiliging te verbeteren en aanvallen op het netwerk te voorkomen:

 • Open de pagina met routerinstellingen en doe het volgende:
  • Zorg ervoor dat de waarde bij SSID (of Naam van draadloos netwerk) uniek is.
  • Wijzig de standaardwaarde voor admin en password voor uw router.
  • Schakel WPA2-versleuteling in.
  • Upgrade uw routerfirmware.
  • Schakel alle services voor externe toegang uit.
 • Zorg ervoor dat alleen vertrouwde apparaten zijn verbonden met uw netwerk.
 • Voer Wifi inspecteren regelmatig uit om kwetsbaarheden tijdig te detecteren.

Problemen oplossen

Als er in Wifi inspecteren onjuiste of inconsistente gegevens worden weergegeven, controleert u of alle VPN-services op uw apparaat zijn uitgeschakeld voordat u begint met scannen. Als u problemen ondervindt bij het instellen van de router, neemt u contact op met de leverancier van de router of raadpleegt u de documentatie en de ondersteuningspagina's voor het product.

Wifi inspecteren is standaard ingeschakeld. Als u dit onderdeel wilt verwijderen, selecteert u MenuInstellingenOnderdelen in het hoofdscherm van Avast Antivirus. Klik op het deelvenster zodat het gedeelte wordt uitgevouwen in Wifi inspecteren en klik vervolgens op Onderdeel verwijderen.