Ransomwareschild

U vindt deze functie hier: BeschermingRansomwareschild

Ransomwareschild voorkomt dat uw persoonlijke foto's, documenten en bestanden worden gewijzigd, verwijderd of versleuteld als gevolg van ransomwareaanvallen. Met deze functie worden mappen die mogelijk persoonlijke gegevens bevatten automatisch gescand en beveiligd. Daarnaast hebt u de mogelijkheid aan te geven welke mappen u wilt beschermen tegen niet-vertrouwde toepassingen. U kunt ook aangeven welke toepassingen toestemming hebben om de bestanden in uw mappen aan te passen en welke toepassingen altijd moeten worden geblokkeerd.

Ransomwareschild is standaard ingeschakeld. Als u deze functie wilt uitschakelen, klikt u op de groene schuifbalk AAN en klikt u op Ja om de wijziging te bevestigen. De schuifbalk wordt rood en de tekst UIT wordt weergegeven. Het is raadzaam Ransomwareschild altijd ingeschakeld te houden.

Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar in Avast Ultimate, Avast Premier en Avast Internet Security.

Opgeven welke mappen moeten worden beschermd

Standaard scant en beveiligt Ransomwareschild automatisch mappen waarin mogelijk persoonlijke gegevens zijn opgeslagen. Als u handmatig een andere map wilt toevoegen aan de lijst, klikt u op de tegel Map toevoegen, selecteert u een map en klikt u op OK.

Als u een map wilt verwijderen, klikt u op het pictogram in de vorm van een prullenbak op de tegel van de map in kwestie en klikt u op Stoppen met beschermen.

Klik op Beschermde bestandstypen wijzigen om aan te geven welke bestandstypen moeten worden beschermd. Standaard zijn alle bestandstypen in de lijst geselecteerd. Klik op het selectievakje naast een bestandstype om het uit te schakelen en klik op Sluiten om terug te keren naar het hoofdscherm van Ransomwareschild.

Geblokkeerde en toegestane toepassingen beheren

Ransomwareschild voorkomt dat malware en virussen bestanden in uw beschermde mappen wijzigen en geeft vertrouwde toepassingen standaard toestemming. Wanneer een niet-vertrouwde toepassing probeert bestanden in uw beschermde mappen te wijzigen, verschijnt er een melding van Ransomwareschild waarin u wordt gevraagd of u de toepassing wilt blokkeren of toestaan. Nadat u uw voorkeur hebt aangegeven, wordt de toepassing toegevoegd aan de lijst Geblokkeerde toepassingen of Toegestane toepassingen.

Als u handmatig een toepassing aan een van de twee lijsten wilt toevoegen, klikt u op Geblokkeerde/toegestane apps. Klik op Een app toestaan of Een app blokkeren, selecteer een toepassing en klik op Openen.

Als u een toepassing wilt verwijderen, houdt u de muisaanwijzer boven de rij van de toepassing in kwestie en klikt u op het symbool X.

Klik op Sluiten om terug te keren naar het hoofdscherm van Ransomwareschild.

Ransomwareschild aanpassen

Klik op Details weergeven en selecteer een optie om aan te geven hoe Ransomwareschild moet omgaan met pogingen om bestanden te openen in uw beschermde mappen:

  • Slimme modus (standaardinstelling, aanbevolen): Ransomwareschild raadpleegt een lijst van veelgebruikte en vertrouwde toepassingen om te bepalen welke programma's bestanden in uw beschermde mappen mogen wijzigen. Als toepassingen die niet in de lijst voorkomen proberen bestanden in uw beschermde mappen aan te passen, verschijnt er een melding en wordt om uw toestemming gevraagd.
  • Strenge modus: telkens wanneer een toepassing (behalve toepassingen die u mogelijk al hebt toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde/toegestane apps) probeert bestanden in uw beschermde mappen te wijzigen, verschijnt er een melding en wordt om uw toestemming gevraagd. Als u deze optie inschakelt, worden er mogelijk veel meldingen weergegeven. Dit kan hinderlijk zijn.

Wanneer er een pop-upmelding van Ransomwareschild verschijnt, klikt u op App toestaan om het programma toe te voegen aan de lijst met toegestane toepassingen of klikt u op App blokkeren om altijd te voorkomen dat de toepassing bestanden in uw beschermde mappen aanpast.

Opmerking: u kunt geblokkeerde en toegestane toepassingen ook beheren door te klikken op Geblokkeerde/Toegestane apps.

Problemen oplossen

De volgende problemen kunnen zich voordoen:

  • Ransomwareschild wordt niet weergegeven in het hoofdmenu: controleer of u de nieuwste versie van Avast Ultimate, Avast Premier of Avast Internet Security gebruikt. Als u Avast wilt bijwerken, gaat u naar MenuInstellingenBijwerken en klikt u op Bijwerken in het gedeelte Programma.
    Opmerking: deze functie is niet beschikbaar in Avast Pro Antivirus of Avast Free Antivirus.
  • Er verschijnen te veel pop-upmeldingen van Ransomwareschild: als u keer op keer meldingen ontvangt waarin wordt gevraagd om toepassingen te blokkeren of toe te staan, controleert u of de gevoeligheid van Ransomwareschild is ingesteld op Slimme modus. Als u Strenge modus hebt geselecteerd, verschijnt er telkens een melding wanneer een toepassing (behalve toepassingen die u mogelijk al hebt toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde/toegestane apps) probeert bestanden aan te passen in uw beschermde mappen.
  • U kunt geen bestanden opslaan in een toepassing: zorg ervoor dat de toepassing die u gebruikt niet in de lijst Geblokkeerde apps staat. U kunt de toepassing ook toevoegen aan de lijst Toegestane apps.