Firewall

U vindt deze functie hier: BeschermingFirewall

Firewall controleert al het netwerkverkeer tussen uw pc en de buitenwereld om u te beschermen tegen ongeautoriseerde communicatie en indringers. Deze functie is zo ontworpen dat u zo min mogelijk om input wordt gevraagd. Om ervoor te zorgen dat u wordt beschermd, hoeft u alleen maar Firewall ingeschakeld te laten en, wanneer daarom wordt gevraagd, het juiste Firewall-profiel te selecteren voor elk netwerk waarmee u verbinding maakt:

Aan de hand van deze profielen worden de regels beheerd aan de hand waarvan wordt bepaald hoe streng Firewall uw pc beschermt.

Opmerking: Firewall is alleen beschikbaar in Avast Ultimate, Avast Premier en Avast Internet Security.

Activiteiten van Firewall beheren

Om ervoor te zorgen dat u steeds volledig beschermd bent, is Firewall standaard ingeschakeld. Het is raadzaam Firewall altijd ingeschakeld te laten, tenzij uitschakeling nodig is om een probleem te kunnen oplossen.

Als u Firewall wilt uitschakelen klikt u op de schuifregelaar AAN en selecteert u een tijdsduur. De schuifregelaar wordt op UIT gezet. U kunt Firewall beter niet blijvend uitschakelen met de optie Voorgoed stoppen.

Firewall-profielen beheren

Elk netwerk waarmee u bent verbonden, wordt weergegeven onder Huidig netwerk. Selecteer in de volgende kolom, Firewall-profiel, het juiste profiel voor elk netwerk:

  • Privé: een laag beveiligingsniveau voor wanneer uw pc is verbonden met een vertrouwd netwerk, zoals een thuis- of bedrijfsnetwerk. Dit profiel zorgt voor een betere verbinding en staat alle communicatie binnen het netwerk toe.
  • Openbaar: een hoger beveiligingsniveau voor wanneer uw pc is verbonden met een openbaar netwerk, zoals in een café of op een luchthaven. Omdat openbare netwerken grotere veiligheidsrisico's met zich meebrengen, is inkomende communicatie niet toegestaan als dit profiel is ingesteld.

Telkens wanneer u toegang verkrijgt tot een bekend netwerk, wordt dit onthouden en past Avast het juiste Firewall-profiel toe (dat u eerder hebt ingesteld). Hoewel u op dit scherm uw Firewall-profielen voor netwerken kunt beheren, moet u telkens wanneer u verbinding maakt met een nieuw netwerk het juiste profiel selecteren. De standaardprofielinstelling wanneer er geen profiel is geselecteerd, is Openbaar.

Recente activiteiten van Firewall weergeven

Onder Onlangs door de firewall gecontroleerde apps kunt u de systeem-apps en de niet-systeem-apps zien waarvoor Firewall onlangs communicatie met uw pc heeft Toegestaan of Geblokkeerd. Voor de meeste gebruikers zijn deze gegevens alleen maar informatief.

Wanneer u bent verbonden met een Privé netwerk, worden de meeste apps Toegestaan omdat er minder Firewall-beperkingen gelden. Wanneer u bent verbonden met een Openbaar netwerk, worden er meer apps Geblokkeerd omdat het beschermingsniveau hoger is. Als een app wordt geblokkeerd terwijl u bent verbonden met een Privé netwerk, heeft Firewall verdachte communicatiepogingen gedetecteerd en geblokkeerd. U hoeft zelf niets te doen.

Instellingen van Firewall wijzigen

Via Instellingen zijn de volgende opties voor gevorderde gebruikers beschikbaar:

  • Netwerkverbindingen: de huidige verbindingen in realtime beheren. Meer lezen...
  • Firewall-logboeken: de activiteitengeschiedenis van Firewall controleren. Dit gedeelte kan nuttig zijn wanneer u problemen oplost met hulp van ondersteuningsmedewerkers van Avast of andere beveiligingsexperts. Meer lezen...
  • Toepassingsregels: handmatig regels instellen voor afzonderlijke toepassingen en processen. Meer lezen...

Als u een gevorderde gebruiker bent en meer configuratiewijzigingen wilt aanbrengen, klikt u op Instellingen om de volgende functies van Firewall weer te geven:

  • Beleid: regels instellen voor het blokkeren van toegang door onbevoegden en het toestaan van geautoriseerde communicatie. Meer lezen...
  • Netwerkprofielen: uw voorkeuren voor verschillende profielen beheren. Meer lezen...
  • Vertrouwde adressen: vertrouwde netwerken automatisch uitzonderen van de standaard-Firewall-beperkingen wanneer u verbonden bent met een privénetwerk. Meer lezen...
  • Geavanceerd: instellingen weergeven die betrekking hebben op logboeken van Firewall, poortscandetecties en raw sockets. Meer lezen...

Opmerking: breng alleen configuratiewijzigingen aan als u de principes van een firewall goed begrijpt.

Problemen oplossen

Het is raadzaam Firewall altijd ingeschakeld te houden. Als u Firewall tijdelijk moet uitschakelen, bijvoorbeeld om te controleren of een toepassing wordt geblokkeerd, klikt u op de schuifregelaar AAN en selecteert u een tijdsduur in de lijst. De schuifregelaar wordt op UIT gezet. U kunt deze functie beter niet blijvend uitschakelen met de optie Definitief stoppen.