Gegevens versnipperen – bestanden vernietigen

U kunt deze instellingen hier beheren: MenuInstellingenGegevens versnipperenAanpassenBestanden vernietigen

Op het scherm Bestanden vernietigen kunt u aangeven welke methode Gegevens versnipperen gebruikt om afzonderlijke bestanden of hele mappen te vernietigen. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om de instellingen voor Gegevens versnipperen op te slaan.

Opmerking: Gegevens versnipperen is alleen beschikbaar in Avast Ultimate en Avast Premier.

Instellingen voor algoritmen beheren

Klik onder Instellingen voor algoritmen in het vervolgkeuzemenu om de bijbehorende instellingen uit te vouwen en selecteer de gewenste overschrijvingsmethode:

  • Gegevens overschrijven: uw gegevens worden overschreven met willekeurige patronen. Hoe vaak uw gegevens worden overschreven, wordt bepaald door de waarde die u opgeeft. Klik in het tekstvak en typ het aantal overschrijvingen (de standaardwaarde is 1). Dit is de eenvoudigste en snelste methode.
  • DOD (Amerikaans Ministerie van Defensie) 5220.22-M-algoritme: uw gegevens worden drie keer overschreven met verschillende typen gegevens (0, 1 en willekeurige tekens). Deze methode is veiliger, maar iets langzamer dan de methode Gegevens overschrijven.
  • Gutmann-methode: uw gegevens worden overschreven volgens het coderingsmechanisme dat door het station wordt gebruikt. Bij de Gutmann-methode worden de gegevens het vaakst overschreven in vergelijking met de andere methoden. Dit is de langzaamste, maar ook de veiligste methode.