Hoofdschilden

U vindt deze functie hier: BeschermingBelangrijkste schilden

Op het scherm Belangrijkste schilden kunt u de belangrijkste beschermingsonderdelen in Avast Antivirus in- of uitschakelen.

Standaard zijn alle hoofdschilden ingeschakeld, voor een optimale bescherming. Als u een schild wilt uitschakelen, klikt u op de schuifregelaar AAN, selecteert u een tijdsduur en klikt u op Ja om de actie te bevestigen. De schuifregelaar wordt op UIT gezet. Het is raadzaam de hoofdschilden altijd ingeschakeld te laten en alleen configuratiewijzigingen aan te brengen als u zeer goed op de hoogte bent van de principes van antimalwarebescherming.

Bestandsschild

Bestandsschild is de belangrijkste actieve beschermingslaag in Avast Antivirus. Hiermee worden programma's en op uw computer opgeslagen bestanden in realtime gecontroleerd op schadelijke dreigingen voordat ze worden geopend, uitgevoerd, gewijzigd of opgeslagen. Als er malware wordt aangetroffen, voorkomt Bestandsschild dat het programma of bestand uw computer infecteert.

U kunt de instellingen van Bestandsschild openen via MenuInstellingenOnderdelenBestandsschildAanpassen. Meer lezen...

Gedragsschild

Gedragsschild vormt een aanvullend actief beschermingsniveau in Avast Antivirus. Hiermee worden alle processen op uw computer in realtime gecontroleerd op verdacht gedrag dat op de aanwezigheid van schadelijke programmacode kan duiden. Met Gedragsschild worden verdachte bestanden gedetecteerd en geblokkeerd op basis van hun gelijkenis met andere bekende dreigingen, zelfs als de bestanden nog niet zijn toegevoegd aan de database met virusdefinities.

U kunt de instellingen van Gedragsschild openen via MenuInstellingenOnderdelenGedragsschildAanpassen. Meer lezen...

Webschild

Webschild vormt een aanvullend actief beschermingsniveau in Avast Antivirus. Om te voorkomen dat malware, zoals schadelijke scripts, wordt gedownload en op uw pc wordt uitgevoerd, worden de gegevens gescand die tijdens het internetten worden overgebracht.

U kunt de instellingen van Webschild openen via MenuInstellingenOnderdelenWebschildAanpassen. Meer lezen...

E-mailschild

E-mailschild vormt een aanvullend actief beschermingsniveau in Avast Antivirus. Inkomende en uitgaande e-mailberichten worden in realtime gescand op schadelijke inhoud, zoals virussen. Dit geldt alleen voor berichten die worden verzonden of ontvangen met software voor e-mailbeheer (e-mailclients zoals Microsoft Outlook of Mozilla Thunderbird). Als u uw e-mailaccount via een internetbrowser opent, wordt uw pc beschermd door andere antivirusschilden.

U kunt de instellingen van E-mailschild openen via MenuInstellingenOnderdelenE-mailschildAanpassen. Meer lezen...