Firewall-logboeken

Dit gedeelte is toegankelijk via: BeschermingFirewallFirewall-logboeken

Op het scherm Firewall-logboeken wordt een overzicht van de activiteiten van Firewall weergegeven. Alle activiteiten behoren tot een van de volgende twee categorieën:

Informatie over geblokkeerd verkeer weergeven

Selecteer Geblokkeerd verkeer in de vervolgkeuzelijst naast Logboek weergeven voor boven aan de tabel. Voor elke geregistreerde activiteit in de tabel kunt u de volgende informatie weergeven:

 • Tijd: de datum en de tijd waarop de activiteit is uitgevoerd.
 • Extern adres: het IP-adres van de externe server die of een ander netwerkapparaat dat is gekoppeld aan het geblokkeerde verkeer.
 • Externe poort: het netwerkpoortnummer voor het externe adres dat is gekoppeld aan het geblokkeerde verkeer.
 • Lokaal adres: het IP-adres van de netwerkinterface van uw computer waarvoor het verkeer is geblokkeerd.
 • Lokale poort: het netwerkpoortnummer van het lokale adres waarvoor het verkeer is geblokkeerd.
 • Protocol: het netwerkprotocol dat wordt gebruikt door het geblokkeerde verkeer.
 • Richting: het type van de geblokkeerde verbinding (inkomend In of uitgaand Uit).
 • Toepassing: het programma of het systeemproces waarvoor het verkeer is geblokkeerd.
 • Regel: de firewall-regel waardoor het verkeer is geblokkeerd.

Informatie over toegepaste regels weergeven

Selecteer Regels in de vervolgkeuzelijst naast Logboek weergeven voor boven aan de tabel. Voor elke geregistreerde activiteit in de tabel kunt u de volgende informatie weergeven:

 • Tijd: de datum en de tijd waarop de activiteit is uitgevoerd.
 • Bericht: details van de activiteit, waaronder aanverwante bestanden of locaties.

Zoeken naar specifieke informatie

Als u een specifieke activiteit zoekt, selecteert u het type activiteit (Regels of Geblokkeerd verkeer) in de vervolgkeuzelijst naast Logboek weergeven voor en voert u vervolgens één of beide van de volgende stappen uit:

 • Geef bij Weergeven voor laatste een periode op door in het tekstvak een getal te typen en in de vervolgkeuzelijst een tijdseenheid te selecteren. Typ bijvoorbeeld '2' en selecteer 'weken' om te zoeken naar activiteiten die gedurende de afgelopen twee weken zijn geregistreerd.
 • Schakel het selectievakje Filter in en geef de criteria voor uw zoekopdracht op in de tekstvakken die worden weergegeven. Elk tekstvak komt overeen met de kolom (veld) die er direct onder staat. Voor meer informatie over een veld raadpleegt u de gedeelten hierboven.

Klik op Vernieuwen om het logboek bij te werken volgens de nieuwe criteria die u hebt opgegeven.