Sandbox - Instellingen

U kunt deze instellingen hier beheren: MenuInstellingenOnderdelenSandboxAanpassen

Op het scherm Virtualisatieparameters kunt u basisinstellingen en geavanceerde instellingen voor Sandbox in Avast Antivirus configureren. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om de Sandbox-instellingen op te slaan.

Opmerking: Sandbox is alleen beschikbaar in betaalde versies van Avast Antivirus.

Visuele instellingen aanpassen

De meeste van de volgende opties zijn visuele instellingen om onderscheid te maken tussen normale toepassingen en gevirtualiseerde toepassingen.

 • Door gevirtualiseerde toepassingen gemaakte vensters weergeven in een kader: de rand van gevirtualiseerde vensters aanpassen of een tabblad selecteren (standaard ingeschakeld) om de aanduiding "Avast Sandbox" op te nemen in het venster. Hierdoor kunt u beter onderscheid maken tussen gevirtualiseerde vensters en het normale bureaublad als u meerdere toepassingen uitvoert.
 • Tags weergeven in de titels van vensters die gemaakt worden door virtuele toepassingen: het symbool @ toevoegen aan de tabbladen op de taakbalk en venstertitels van apps die worden uitgevoerd in Sandbox. Hierdoor kunt u zien welke toepassingen in Sandbox worden uitgevoerd als u meerdere toepassingen op het volledige scherm hebt geopend.
  Opmerking: deze instelling is alleen zichtbaar op tabbladen op de taakbalk als u labels op taakbalkknoppen hebt ingeschakeld in de voorkeuren van Windows.
 • Integreren in het contextmenu: de volgende opties worden in het contextmenu weergegeven wanneer u in Windows met de rechtermuisknop op een toepassingspictogram klikt:
  • Uitvoeren in sandbox: de toepassing wordt eenmalig gestart in Sandbox.
  • Altijd in sandbox uitvoeren: de toepassing wordt toegevoegd aan de lijst met gevirtualiseerde processen in de instellingen van Sandbox. Als u de volgende keer dubbelklikt op het pictogram van de toepassing in Windows, wordt de toepassing automatisch gestart in Sandbox.
  Nadat u toepassingen hebt geconfigureerd die altijd moeten worden uitgevoerd in Sandbox, worden de volgende opties in het contextmenu weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop op een toepassingspictogram klikt in Windows:
  • Uitvoeren buiten sandbox: de toepassing wordt eenmalig niet in Sandbox gestart.
  • Altijd buiten sandbox uitvoeren: de toepassing wordt verwijderd uit de lijst met gevirtualiseerde processen in de instellingen van Sandbox.
  Opmerking: integratie in het menu is standaard ingeschakeld voor alle gebruikers en kan in het vervolgkeuzemenu worden beperkt tot Alleen beheerders.

Instellingen voor gevorderden beheren

De volgende instellingen bepalen hoe toepassingen worden gevirtualiseerd op uw systeem en zijn bedoeld voor gevorderde gebruikers.

 • Venster/klassenaamruimte isoleren van de rest van het systeem: hiermee kunt u een toepassingsvenster of dialoogvenster isoleren van het systeem en van andere Sandbox-vensters, waardoor u dezelfde toepassing meerdere keren kunt uitvoeren.
 • IPC-objecten (Inter-Process Communication) van de rest van het systeem isoleren: hiermee kunt u achtergrondprocessen die door toepassingen alleen worden gebruikt voor het uitwisselen van gegevens, isoleren van het systeem en van andere Sandbox-vensters. Op die manier kunnen dezelfde achtergrondprocessen meerdere keren worden uitgevoerd.
 • De maximale bestandsgrootte van kopieën negeren en de grootte handmatig opgeven (MB): hier kunt u de grootte opgeven van bestanden die toepassingen kunnen dupliceren voor verdere wijzigingen terwijl ze worden uitgevoerd in Sandbox. Als een toepassing in Sandbox een bestand weigert, schakelt u deze instelling in om de vooraf ingestelde limiet van 51 MB te wijzigen. U kunt de locatie voor gewijzigde bestanden instellen in de instellingen van de Sandbox-opslag.
 • Geheugen-/cpu-/tijdbeperkingen toewijzen voor niet-ondertekende Sandbox-processen: hiermee past u limieten toe om ervoor te zorgen dat bij het gebruik van Sandbox uw belangrijkste systeembronnen beschikbaar zijn voor andere toepassingen.
 • Beheerdersbevoegdheden opgeven en gevirtualiseerde toepassingen als gebruiker met beperkte rechten uitvoeren: hiermee verwijdert u beheerdersrechten voor toepassingen die in Sandbox worden uitgevoerd, om te voorkomen dat deze toegang zich toegang verschaffen tot beperkte systeemonderdelen.

Overige instellingen van Sandbox

Met de tabbladen links in het venster kunt u verschillende aspecten van het gedrag van Sandbox beheren.

Sandbox-opslag

Sandbox-opslag is een bestandsruimte die volledig is afgeschermd van de rest van uw systeem en van andere Sandbox-vensters.

Wanneer u een toepassing uitvoert in Sandbox, worden alle benodigde bestanden altijd gekopieerd naar de Sandbox-opslag waar ze zo nodig kunnen worden gewijzigd zonder dat de oorspronkelijke bestanden worden gewijzigd. Alle nieuwe bestanden die tijdens de virtualisatie worden gemaakt, worden ook opgeslagen in de Sandbox-opslag.

De Sandbox-opslag wordt standaard gemaakt op hetzelfde station als het oorspronkelijke bestand. Als er onvoldoende ruimte is op het vooraf geselecteerde station of als er problemen met de prestaties van de schijf optreden, kunt u een ander station selecteren in het vervolgkeuzemenu of een andere locatie zoeken.

Opmerking: alle gewijzigde en nieuwe bestanden worden verwijderd wanneer u de toepassing in Sandbox sluit.

Webbrowsers

Instellingen voor virtualisatie en opslag optimaliseren voor browsers die in Sandbox worden uitgevoerd.

Vertrouwde gedownloade bestanden buiten Sandbox om opslaan: bestanden die zijn gedownload tijdens internetsessies in het gevirtualiseerde venster, worden op de reguliere pc opgeslagen. Dit geldt alleen voor downloadprocessen die als veilig zijn aangemerkt. Als u deze optie uitschakelt, worden gedownloade bestanden verwijderd wanneer de browser in Sandbox wordt gesloten.

Uitsluitingen: uw persoonlijke gegevens in webbrowsers worden niet verwijderd wanneer u Sandbox sluit. Schakel elk selectievakje naar keuze in of uit of schakel Alle instellingen en onderdelen (extensies, add-ons, enz.) in om alle weergegeven onderdelen plus browseruitbreidingen en invoegtoepassingen uit te sluiten.

Onderhoud: hiermee kunt u opslaginstellingen beheren.

 • Schakel Webbrowserbestanden in cachegeheugen opslaan (Sandbox wordt niet automatisch verwijderd) in om alleen gevirtualiseerde bestanden voor webbrowsers op te slaan, waardoor de prestaties van de browser in Sandbox verbeteren.
 • Selecteer Inhoud verwijderen om de inhoud van de cache te verwijderen of schakel Sandbox-opslag automatisch opschonen in en geef aan hoe vaak de inhoud van de cache moet worden verwijderd.

Virtualisatieprocessen

Het scherm Virtualisatieprocessen is handig als u regelmatig twijfelachtige toepassingen wilt uitvoeren in Sandbox. U kunt Sandbox zo configureren dat een of meer toepassingen in een map altijd worden gevirtualiseerd.

U voegt een toepassing toe door de locatie in te voeren in het tekstvak of door op Bladeren te klikken, een bestand (.exe) te selecteren en vervolgens op OK te klikken. U kunt ook in Windows met de rechtermuisknop op het pictogram van de toepassing klikken en Altijd in sandbox uitvoeren selecteren in het contextmenu.

Een map met meerdere toepassingen toevoegen:

 1. Klik op de pijl-omlaag naast Gevirtualiseerde mappen om het gedeelte uit te vouwen.
 2. Klik op Bladeren, schakel het selectievakje in naast de map die u wilt virtualiseren en klik vervolgens op OK.

Als u nog een item aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een item wilt verwijderen, klikt u achtereenvolgens op de rij in kwestie en op Verwijderen.

Bestands- en maplocaties kunnen de jokertekens ? en * bevatten. Het sterretje vervangt een of meer tekens, het vraagteken vervangt één teken. Voorbeeld:

 • Als u alle uitvoerbare bestanden wilt uitvoeren in Sandbox, typt u *.exe in het tekstvak.
 • Als u in Sandbox alle bestanden wilt uitvoeren in mappen met een bepaalde aanduiding op een van uw stations, voegt u ?:\ toe voor het pad, bijvoorbeeld ?:\voorbeeld\*.

Opmerking: als Avast een bestand als verdacht markeert na het scannen, maar u het bestand regelmatig gebruikt, is het raadzaam het bestand uit te sluiten via MenuInstellingenAlgemeenUitsluitingen en het vervolgens aan Virtualisatieprocessen toe te voegen zodat het altijd automatisch wordt gestart in Sandbox.

Privacy

Schadelijke toepassingen die in Sandbox worden uitgevoerd, kunnen proberen privacygevoelige gegevens te stelen die naar de gevirtualiseerde omgeving zijn gekopieerd. Om te voorkomen dat malware toegang verkrijgt tot deze gegevens, wordt een lijst met algemene systeemlocaties standaard Geblokkeerd. Schakel Toegestaan in naast een bestand of een programma waartoe u toegang wilt hebben tijdens de virtualisatie.

In het gedeelte Door de gebruiker gedefinieerde locaties kunt u uw eigen locaties Toevoegen met dezelfde parameters Geblokkeerd/Toegestaan. Typ de locatie van de map handmatig in het tekstvak of klik op Bladeren, selecteer de map in kwestie en klik op OK.

Als u nog een locatie aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een locatie wilt verwijderen, klikt u op de rij in kwestie en klikt u op Verwijderen.

Uitsluitingen

Alle bestanden die worden verkregen tijdens een Sandbox-sessie, worden verwijderd wanneer u de in Sandbox geplaatste toepassing sluit. Als u bepaalde bestanden wilt bewaren, kunt u deze opslaan in een map die u hebt opgegeven op het scherm Uitsluitingen. Wees voorzichtig wanneer u bestanden opslaat op uitgesloten locaties vanuit in Sandbox geplaatste toepassingen. Als de toepassing die in Sandbox wordt uitgevoerd, schadelijk is, kan het opslaan van een bestand op een locatie op uw pc ook schadelijk zijn.

Een map uitsluiten van Sandbox:

 1. Typ de locatie van de map handmatig in het tekstvak of klik op Bladeren, selecteer de map in kwestie en klik op OK.
 2. De wijzigingen worden van kracht wanneer u de in Sandbox geplaatste toepassingen opnieuw start.

De map die u opgeeft bij uitsluitingen, kan nu worden gebruikt om bestanden vanuit in Sandbox geplaatste toepassingen blijvend op te slaan op uw pc.

Als u een map aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een map wilt verwijderen, klikt u achtereenvolgens op de rij in kwestie en op Verwijderen.

Opmerking: maplocaties kunnen de jokertekens ? en * bevatten. Het sterretje vervangt een of meer tekens, het vraagteken vervangt één teken. Voorbeeld:

 • Als u een map met submappen wilt uitsluiten, voegt u \* aan het einde van de mapnaam toe, bijvoorbeeld C:\voorbeeld\* .
 • Als u alle mappen met een bepaalde aanduiding op een van uw stations wilt uitsluiten, voegt u ?:\ toe voor het pad, bijvoorbeeld ?:\voorbeeld\*.

Internettoegang

Geef aan welke toepassingen toegang tot internet hebben wanneer ze worden uitgevoerd in Sandbox.

 • Alles toestaan: alle toepassingen in Sandbox hebben toegang tot internet.
 • Alles blokkeren: geen enkele toepassing in Sandbox, met inbegrip van webbrowsers, heeft toegang tot internet.
 • Bepaalde gevirtualiseerde toepassingen toegang tot internet verlenen: alleen bepaalde toepassingen in Sandbox hebben toegang tot internet.
  • Schakel Webbrowsers in om alle webbrowsers in Sandbox toegang te geven tot internet.
  • Als u een toepassing toegang tot internet wilt geven in Sandbox, typt u de locatie in het tekstvak of klikt u op Bladeren, selecteert u de map in kwestie en klikt u op OK. Als u nog een toepassing aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een toepassing wilt verwijderen, klikt u achtereenvolgens op de rij in kwestie en op Verwijderen.

Rapportbestand

Geef aan of er in Sandbox rapporten moeten worden gegenereerd voor de gevirtualiseerde toepassingen. Wanneer u vanwege een probleem contact opneemt met een ondersteuningsmedewerker van Avast, wordt u mogelijk gevraagd om een rapportbestand.

Voer deze stappen uit om ervoor te zorgen dat er automatisch Sandbox-rapporten worden gegenereerd:

 1. Schakel Rapportbestand genereren in.
 2. Configureer de volgende instellingen:
  • Bestandstype: standaard worden alle rapporten gegenereerd in XML-indeling.
  • Sorteren op: Sandbox-activiteiten worden gesorteerd op tijdstempel of op elke categorie die wordt vermeld onder Gemelde activiteiten.
  • Logboeken verwijderen die ouder zijn dan: het aantal dagen waarna logboeken worden verwijderd.
 3. Klik op OK.

Alle onderdelen in Gemelde activiteiten worden standaard geselecteerd. Het is raadzaam de standaardinstellingen alleen te wijzigen als daarom wordt gevraagd door een ondersteuningsmedewerker van Avast.

Het rapportbestand wordt opgeslagen op een van de volgende locaties:

 • Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 of Windows Vista: - C:\ProgramData\Avast Software\Avast\report
 • Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avast Software\Avast\report