Instellingen van Bescherming van vertrouwelijke gegevens

U kunt deze instellingen hier beheren: PrivacyBescherming van vertrouwelijke gegevensInstellingen (pictogram in de vorm van een tandwiel)

Op het scherm Instellingen kunt u instellingen aanpassen die het gedrag van Bescherming van vertrouwelijke gegevens bepalen. U kunt deze instellingen aanpassen door aan te geven welke toepassingen en gebruikers toegang hebben tot uw bestanden.

Standaard blijft de toegang tot uw documenten beperkt tot auteurs en eigenaren van documenten. Als u deze optie wilt uitschakelen, klikt u op de groene schuifbalk naast Toegang tot documenten beperken tot gemachtigde gebruikers. Vervolgens wordt deze schuifbalk rood weergegeven. Het is raadzaam deze optie altijd ingeschakeld te laten.

Onder deze optie wordt een lijst met toepassingen weergegeven die worden geblokkeerd of toegang hebben tot uw vertrouwelijke documenten. In het begin is de lijst leeg. Wanneer in Bescherming van vertrouwelijke gegevens wordt opgemerkt dat er wordt geprobeerd toegang tot vertrouwelijke inhoud te verkrijgen, verschijnt er een dialoogvenster waarin u kunt aangeven aan welke lijst de toepassing in kwestie moet worden toegevoegd.