Passwords – instellingen

U kunt deze instellingen hier beheren: PrivacyPasswordsInstellingen

Op het scherm Instellingen voor Avast Passwords kunt u de volgende instellingen beheren:

Beveiligingsinstellingen aanpassen

In het gedeelte Beveiliging vindt u de volgende opties:

 • Stel een hoofdwachtwoord in: een wachtwoord instellen om gegevens te beschermen die u opslaat in Passwords. Als u een hoofdwachtwoord instelt, kunt u andere instellingen in het gedeelte Beveiliging en Synchronisatie en back-up beheren.
 • Wijzig uw hoofdwachtwoord: typ uw huidige wachtwoord, typ uw nieuwe wachtwoord en typ dat ter bevestiging nog een keer. Schakel het selectievakje naast het bevestigingsvenster in en klik op OK om de wijziging te bevestigen.
 • Avast Passwords vergrendelen na het sluiten van de app: als u deze optie inschakelt, wordt de toegang tot Passwords beperkt wanneer u het Passwords-scherm afsluit.
 • Avast Passwords vergrendelen na: als u deze optie inschakelt, wordt na een bepaalde tijd naar het hoofdwachtwoord gevraagd. Deze tijd geeft u op met behulp van de vervolgkeuzelijst.
 • Avast Passwords vergrendelen na het sluiten van de webbrowser: als u deze optie inschakelt, wordt de toegang tot Passwords beperkt wanneer u het internetbrowser sluit. Het kan 30 seconden duren totdat de browserinvoegtoepassing Passwords en de schermen van Passwords in Avast Antivirus zijn vergrendeld.
 • Eenmalig aanmelden: als u Avast Ultimate of de betaalde versie van Passwords gebruikt, kunt u op Inschakelen klikken om deze functie in te schakelen. Via Eenmalig aanmelden kunt u uw mobiele apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot Avast Passwords. Meer lezen...

Opmerking: om uw privacy te waarborgen wordt uw hoofdwachtwoord niet lokaal opgeslagen en ook niet op een server. Niemand, ook de medewerkers van Avast niet, heeft toegang tot uw opgeslagen wachtwoorden, en niemand kan uw hoofdwachtwoord herstellen of resetten als u het vergeet.

Eenmalig aanmelden inschakelen

Met Eenmalig aanmelden kunt u zich via uw mobiele Android- of iOS-apparaat toegang verschaffen tot het exemplaar van Passwords dat op uw pc is geïnstalleerd. Eenmalig aanmelden is alleen beschikbaar in Avast Ultimate en in de betaalde versie van Passwords.

U kunt Eenmalig aanmelden inschakelen door een Android- of iOS-apparaat te koppelen aan uw pc:

 1. Selecteer Beveiliging in het linkerdeelvenster:
 2. Klik op Inschakelen onder Eenmalig aanmelden.
  Opmerking: voor deze optie moet u een hoofdwachtwoord instellen.
 3. Klik op Starten.
 4. Meld u met uw bestaande gegevens aan bij uw Avast-account of maak een nieuw account door op Registreren te klikken.
 5. Typ uw Hoofdwachtwoord en klik op OK.
 6. Klik op OK, klaar om de QR-code op uw pc weer te geven.
 7. Download Avast Passwords op uw mobiele Android-apparaat (via de Google Play Store) of iOS-apparaat (via de App Store).
 8. Open Passwords op uw mobiele Android- of iOS-apparaat en voer de stappen in kwestie uit:
  • Android: ga naar InstellingenKoppelen via Eenmalig aanmelden en tik op Koppelen.
  • iOS: ga naar InstellingenEenmalig aanmelden en tik op Scan QR-code.
 9. Gebruik uw mobiele apparaat om de code te scannen die wordt weergegeven op het Passwords-scherm op uw pc.
 10. Tik op Gereed op uw mobiele apparaat om het proces te voltooien.

Nadat u Eenmalig aanmelden hebt geconfigureerd, kunt u op de melding tikken die op uw mobiele apparaat wordt weergegeven om het scherm of de instellingen van Passwords te openen en u aan te melden bij uw onlineaccounts.

Als u Eenmalig aanmelden wilt uitschakelen, klikt u op Uitschakelen in het gedeelte Eenmalig aanmelden via PrivacyPasswords MenuInstellingenBeveiliging.

De browserinvoegtoepassing Passwords installeren

Wanneer u Passwords de eerste keer uitvoert, wordt gevraagd of u de invoegtoepassing Passwords wilt installeren in uw internetbrowsers. Als u deze stap overslaat, kunt u de invoegtoepassing Passwords installeren via het gedeelte Browserintegratie:

 1. Selecteer Browserintegratie in het linkerdeelvenster:
 2. Klik op Installeren naast de browser in kwestie en voer de volgende stappen uit voor de geselecteerde browser:
  • Google Chrome:
   1. Klik op Installeren.
   2. Klik op Extensie toevoegen in het pop-upvenster.
  • Mozilla Firefox:
   1. Klik op Installeren.
   2. Klik op Toestaan in het pop-upvenster.
   3. Klik op Toevoegen in het pop-upvenster.

Wanneer de invoegtoepassing Passwords is geïnstalleerd, wordt er een bevestigingsvenster weergegeven met de tekst Geïnstalleerd.

Opmerking: de invoegtoepassing Passwords is op dit moment beschikbaar voor Google Chrome, Mozilla Firefox en Avast Secure Browser.

Uw wachtwoorden synchroniseren

In het gedeelte Synchronisatie en back-up kunt u de gegevens die zijn opgeslagen in Passwords via uw Avast-account synchroniseren op al uw apparaten. Deze informatie bestaat uit uw wachtwoorden, opmerkingen en gegevens voor Automatisch invullen. Tijdens de synchronisatie wordt ook een reservekopie gemaakt van de gegevens die zijn opgeslagen in Passwords.

Synchronisatie inschakelen:

 1. Selecteer Synchronisatie en back-up in het linkerdeelvenster:
 2. Klik op Inschakelen.
  Opmerking: voor deze optie moet u een hoofdwachtwoord instellen.
 3. Meld u met uw bestaande gegevens aan bij uw Avast-account of maak een nieuw account door op Registreren te klikken.
 4. Typ uw Hoofdwachtwoord en klik op OK.
 5. Voer de stap in kwestie uit voor het apparaat dat u wilt synchroniseren:
  • Het eerste apparaat: als deze pc het eerste apparaat is dat u wilt synchroniseren, hoeft u verder niets te doen. De pc begint onmiddellijk de gegevens van Passwords te synchroniseren. Het hoofdwachtwoord dat voor deze pc is ingesteld, wordt gebruikt als het nodig is om een reservekopie van Passwords voor de hele groep gesynchroniseerde apparaten terug te zetten.
  • Een volgend apparaat: het machtigingsverzoek wordt weergegeven op de eerder gesynchroniseerde apparaten. Klik op de bevestigingsknop om het nieuwe apparaat te machtigen en de synchronisatie van de gegevens van Passwords te starten.

Wanneer het eerste apparaat is gesynchroniseerd, ontvangt u per e-mail een bevestiging (verzonden naar het e-mailadres waarmee u uw Avast-account hebt geregistreerd) met als onderwerp Uw back-upidentiteit. Daarin vindt u instructies over de manier waarop u uw back-upgegevens voor Passwords kunt herstellen. Meer lezen...

Als u meerdere apparaten wilt machtigen die u met Passwords wilt synchroniseren, kunt u het eerder gesynchroniseerde apparaat gebruiken. Als u de synchronisatie wilt uitschakelen, klikt u op Uitschakelen.

Opmerking: om uw privacy te waarborgen wordt uw hoofdwachtwoord niet lokaal opgeslagen en ook niet op een server. Niemand, ook de medewerkers van Avast niet, heeft toegang tot uw opgeslagen wachtwoorden, en niemand kan uw hoofdwachtwoord herstellen of resetten als u het vergeet.

Uw wachtwoorden importeren

U kunt wachtwoorden die in uw internetbrowser of in het programma voor wachtwoordbeheer Avast EasyPass (beëindigd) zijn opgeslagen importeren in Avast Passwords. Uw wachtwoorden importeren:

 1. Selecteer Gegevens importeren/exporteren in het linkerdeelvenster:
 2. Klik op Importeren naast de optie in kwestie.
 3. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Nadat het importeren is voltooid, zijn uw wachtwoorden veilig opgeslagen in Passwords.

Opmerking: als u wachtwoorden importeert, worden ze niet automatisch uit de internetbrowser verwijderd. Het is raadzaam alle opgeslagen wachtwoorden handmatig uit de browser te verwijderen. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van uw browser.

Uw wachtwoorden exporteren

Wachtwoorden die zijn opgeslagen in Avast Passwords exporteren naar een bestand of naar uw internetbrowser:

 1. Selecteer Gegevens importeren/exporteren in het linkerdeelvenster:
 2. Klik op Exporteren naast de optie in kwestie.
 3. Selecteer een opslaglocatie voor het geëxporteerde bestand en klik op Opslaan.

Opmerking: u kunt geen csv-bestand gebruiken om uw wachtwoorden te herstellen in Avast Passwords. Als u de gegevens van Passwords wilt herstellen, gebruikt u de herstelkoppeling die is verzonden nadat u synchronisatie hebt ingeschakeld op uw eerste apparaat met Passwords. Meer lezen...

Problemen oplossen

Wanneer u synchronisatie inschakelt, kunt u Passwords gebruiken op al uw apparaten. Daarbij wordt een reservekopie gemaakt van uw wachtwoordgegevens. Als u geen toegang meer hebt tot eerder gesynchroniseerde apparaten die een nieuw apparaat kunnen machtigen, zet u een reservekopie van uw wachtwoordgegevens terug:

 1. Installeer Avast Antivirus en configureer Passwords op uw pc.
 2. Zoek het bericht van Avast Software met als onderwerp Uw back-upidentiteit dat is verzonden naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Avast-account om de synchronisatie in te schakelen.
 3. Klik in het e-mailbericht op de koppeling Herstellen om het machtigingsvenster te openen.
 4. Klik op Starten en typ de aanmeldingsgegevens van uw Avast account als dat wordt gevraagd.
 5. Typ het Hoofdwachtwoord voor het eerste apparaat dat u hebt gesynchroniseerd.
 6. Klik op Sluiten om terug te keren naar het hoofdscherm.

Uw eerder gesynchroniseerde Passwords-gegevens worden weergegeven op het scherm Aanmeldingsgegevens in PrivacyPasswords.

Opmerking: om uw privacy te waarborgen wordt uw hoofdwachtwoord niet lokaal opgeslagen en ook niet op een server. Niemand, ook de medewerkers van Avast niet, heeft toegang tot uw opgeslagen wachtwoorden, en niemand kan uw hoofdwachtwoord herstellen of resetten als u het vergeet.

Standaardwaarden herstellen

Als u uw hoofdwachtwoord vergeet, heeft niemand, ook de medewerkers van Avast niet, toegang tot uw opgeslagen wachtwoorden, en niemand kan uw hoofdwachtwoord herstellen of resetten. Als u de standaardwaarden van het onderdeel Passwords herstelt, gaan al uw gegevens voorgoed verloren en kunt u opnieuw beginnen.

De standaardwaarden van Passwords herstellen:

 1. Ga naar PrivacyPasswords.
 2. Wanneer u wordt gevraagd uw Hoofdwachtwoord in te voeren, klikt u op MenuInstellingen.
 3. Klik op Avast Passwords opnieuw instellen en mijn gegevens verwijderen op het scherm Instellingen voor Avast Passwords.
 4. Klik ter bevestiging op Verwijderen. U keert terug naar het scherm Passwords.
 5. Klik op Aan de slag om opnieuw te beginnen.